1 november2016

Attendo Kärna hemtjänst i Sverigetopp när de äldre tycker till

Socialstyrelsen släppte nyligen resultatet av den nationella enkäten "Så tycker de äldre om äldreomsorgen" och Attendo Kärna hemtjänst i Linköping hamnar i toppen av den nationella tabellen.

Attendo Kärna hemtjänst bäst i landet

Expressen, Kvällsposten och GT uppmärksammar detta och intervjuar även verksamhetschefen Mari Edeson. Intervjun samt en tabell som visar verksamhetens placering ser ni nedan. Artikeln finns i dagsläget ej i digital form. 

Intervju med Mari i Expressen

tabell Expressen 161101