2 juni2017

Attendo tar över Humanas hemtjänstverksamhet

Attendo har ingått avtal om att förvärva hemtjänstverksamhet från omsorgsföretaget Humana. Humana har hemtjänstverksamhet i flera av Attendos prioriterade regioner och affären väntas ge samordningsfördelar.

 Vi är mycket glada att kunna välkomna Humanas kunder och medarbetare inom hemtjänst till Attendo-familjen. Tillsammans ska vi göra allt för att Attendos drygt 30-åriga erfarenhet av att erbjuda hemtjänst av hög kvalitet ska ge ökad nytta och nöjdhet för våra kunder, säger Ammy Wehlin affärsområdeschef för Attendo Skandinavien Äldreomsorg

Totalt omfattar den förvärvade verksamheten cirka 1 100 medarbetare på ett tiotal orter i Sverige. Genom förvärvet stärker Attendos sitt högkvalitativa erbjudande inom hemtjänst. Attendo ser goda möjligheter till samordningsfördelar då storleken på kundbasen i respektive ort är en nyckelfaktor för att skapa välfungerade verksamheter.

Verksamheten omsätter cirka 250 miljoner kronor och har marginell inverkan på Attendos resultat.

Attendo har hemtjänstverksamhet på ett 20-tal orter i Sverige. Attendo får höga betyg i Socialstyrelsens brukarundersökningar. I 2016 års utvärdering uppgick andelen nöjda kunder i Attendos hemtjänst till 89%, vilket är något högre än snittet för samtliga privata och offentliga utförare i undersökningen. Hemtjänstverksamheten Attendo Kärna i Linköping blev utifrån samma undersökning utnämnd till ”Sveriges bästa hemtjänstenhet 2016”.

Slutförandet av förvärvet är avhängigt myndighetsgodkännande och övriga sedvanliga villkor.

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo 
Telefon: +46 705 09 77 61 
E-post: andreas.koch@attendo.com