1 april2016

Kvalitetsbokslut 2015 för Attendo Skandinavien Äldreomsorg

Antalet allvarliga händelser har minskat drastiskt sedan 2014 men dialogen med närstående behöver bli ännu bättre. Nu lanserar Attendo sitt femte kvalitetsbokslut för att sätta fokus på kvaliteten inom äldreomsorgen. I bokslutet presenteras hur företaget i praktiken arbetar med kvalitet, vilka resultat det gett under 2015 och vilka förbättringsområden som finns.

framsida kvalitetsbokslut 2015 Attendo Skandinavien Äldreomsorg

För fem år sedan var Attendo först ut bland omsorgsföretagen med att presentera ett kvalitetsbokslut, för att sätta fokus på de viktiga kvalitetsfrågorna och visa hur företaget arbetar och slutligen lyckas. Flera andra aktörer har följt Attendos exempel.

- Det gläder oss att så många vill vara transparenta med sitt kvalitetsarbete. Ett flertal av de privata och några av de kommunala aktörerna presenterar idag sitt kvalitetsarbete men det borde vara angeläget för alla utförare i äldreomsorgen att sätta ljuset på sin kvalitet. Det skulle gynna alla parter, inte minst de äldre och deras närstående som ska välja äldreomsorg, säger Anita Sandberg, kvalitetschef i Attendo.

Ett positivt resultat av det systematiska kvalitetsarbetet som Attendo lyfter för 2015 är att antalet allvarliga händelser har minskat med hela 26 procent sedan året innan.

- Det är vi stolta över och ambitionen är att de ska bli ännu färre kommande år, säger Anita Sandberg.

Hon betonar även att kvalitet kan omfatta så mycket annat än den rent tekniska aspekten och att uppfattningen om vad som är kvalitet varierar från person till person.

- Den totala nöjdheten hos de äldre påverkas av många mjuka faktorer som bemötande, aktiviteter, service, måltidsupplevelser och en hel del annat. Därför är vårt fokus på helheten, säger Anita Sandberg.

En viktig faktor som hon betonar är att äldre ofta vill bevara sina intressen och sin livsstil även när de flyttar in till ett särskilt boende.

- Därför satsar vi på att bygga och utveckla boenden i egen regi med olika livsstilskoncept. Ett kvitto på att vi tänker rätt är att brukarundersökningar visar att de som bor på Attendos livsstilsboenden generellt är betydligt mer nöjda med aktiviteter, utevistelse och utemiljöer än de som bor på boenden som drivs av övriga aktörer, poängterar Anita Sandberg.

Hela kvalitetsbokslutet går att ladda ned via länken: http://bit.ly/Kvalitetsbokslut2015AttendoASO.

För ytterligare information:

Anita Sandberg, Kvalitetschef Attendo Skandinavien
Telefon: +46 70 876 62 11

E-post: anita.sandberg@attendo.se

Charlotte Näsström Morén, Informations- och presschef Attendo Skandinavien
Telefon: +46 727 15 70 50

E-post: charlotte.nasstrom.moren@attendo.se