19 september2017

Modern planlösning när Attendo bygger gruppbostad i Lerum

Byggnationen av Attendos nya gruppbostad i Lerum är nu igång. Huset kommer att få en modern planlösning, med tydlig anpassning för den verksamhet som kommer att bedrivas, och trådlöst internet. Gruppbostaden beräknas vara färdig för inflytt i början på januari 2018 och adressen blir Solåsvägen 2.

Foto: Görgen Persson 
Foto: Görgen Persson

- Det är glädjande att vi nu är igång med byggnationen av den gruppbostaden i Lerum. 2018 kommer börja på bästa sätt när vi får öppna dörrarna till verksamheten och påbörja arbetet med att tillhandahåll en god och trygg omsorg, säger Lotta Hansson, regionchef.

Gruppbostaden kommer att ha 6 lägenheter och huset blir en tvåplanslösning som kommer ligga väl integrerad i det anslutande bostadsområdet.

För mer information
Lotta Hansson, regionchef, 076 769 29 50