23 april2018

Trygg & säker i hemmet med Attendo!

Alltför många saknar ett säkert brandlarm i sitt hem. Därför delar Attendo i dagarna ut brandvarnare till sina hemtjänst- och larmkunder i hela Sverige. Samtidigt informerar vi om hur man kan undvika brandtillbud och de fruktansvärda konsekvenser som dessa för med sig, särskilt för äldre som kanske inte alltid är snabbrörliga vid en olyckssituation.

Brandvarnare Margareta Ohlberger

Att dela ut brandvarnare är en del i Attendos kampanj ”Trygg och säker i hemmet”, där vi vill underlätta för äldre att känna säkerhet i och utanför den egna bostaden.

Margareta Ohlberger är en av dem som fått en brandvarnare av Attendo.

- Jag hade redan en brandvarnare, men det var bra att få en till för då kan jag ha den i ett annat rum, säger hon.

”Trygg och säker i hemmet” består dels av att samtliga av Attendos kunder inom hemtjänsten i Sverige får en brandvarnare för att minska risken för att en förödande brand bryter ut, dels av lokala informationsinsatser på samtliga orter där Attendo har hemtjänstverksamhet.

- Vi jobbar ständigt med att äldre ska känna sig trygga i sin vardag och i sitt hem. Att vi nu erbjuder brandvarnare till alla våra hemtjänstkunder är en del av detta. Vi vill hjälpa till med att ordna en säker hemmiljö, det är en del av vårt omsorgsarbete, säger Nina Lehtonen, konceptutvecklare i Attendo.