Attendo bygger för framtiden

Det behövs fler lägenheter i äldreomsorgen

I dag är över en halv miljon svenskar över 80 år. Om 15 år kommer de att vara över 800 000. Redan idag finns platsbrist inom äldreomsorgen och i många kommuner finns ett stort behov av att bygga nya boenden och rusta upp de som finns.

Utifrån dessa fakta är det enkelt att förstå att trycket på platser på äldreboende kommer att öka ännu mer framöver. Beräkningar gör gällande att det fram till 2030 behöver byggas 40 000 nya platser för att täcka behoven.

Experter på att utveckla och bygga boenden

Attendo driver ett 30-tal äldreboenden i egen regi i Sverige och vi har flertalet byggprojekt på gång just nu. Vi har lång erfarenhet och kompetens av att utveckla och bygga moderna äldreboenden och vi delar gärna med oss av vår expertis till komuner som är intresserade.

Här hittar du en lista med pågående byggnationer.

Fördelar med egen regi

Vi har den kompetens som krävs för att bygga nya äldreboenden, allt från att hitta rätt tomt till att köpa inventarier och rekrytera medarbetare.

  • Avlastning  Vi avlastar kommunen och tar hand om hela byggprocessen. Från att hitta lämplig tomt till projektering, byggnation, inköp av inventarier och rekrytering av personal.
  • Inget bundet kapital  Som vårdföretag tar vi den finansiella risken med att bygga och utveckla boendet.
  • Valfrihet och mångfald  Kunder erbjuds att välja mellan flera utförare och kan hitta ett boende som passar en själv,exempelvis ett boende med särskild inrsiktning- eller livsstilsboende
  • Tillför kompetens och kvalitet  Kommunen får en samarbetspartner som har expertis och erfarenhet av att bygga och driva boenden.
  • Långsiktigt engagemang  Egen regi borgar för ett långsiktigt samarbete mellan utförare och kommunen. Det skapar trygghet för kunder såväl som medarbetare.
  • Best practice  Vi har lång erfarenhet från att planera, bygga och driva olika omsorgsverksamheter. Detta ger oss värdefull kunskap om hur ett boende bäst bör utformas för att vara funktionellt.