Finansiell information

Ett växande företag i hela Norden

Allt fler vänder sig till Attendo för att få sina behov av omsorg och vård tillgodosedda. Under 2015 omsatte Attendo drygt 9,8 miljarder kronor fördelat på fyra länder. Vinsten efter skatt och finansiella kostnader uppgick till 286 miljoner konror, eller strax under 3 procent.

Attendo betalar skatt i de länder där verksamheten går med överskott. Under 2015 betalade Attendo totalt 86 miljoner kronor i skatt.

Attendo (miljoner kronor) 2015 2014 2013
Omsättning 9 831 9 045 8 465
Rörelseresultat (EBITA) 933 822 770
Vinst 286 263 363
Vinstmarginal,% 2,9% 2,9% 4,3%
Antal anställda (medeltal) 14 512 14 214 13 575
Betald skatt 86 78 77

 

Attendo i Sverige
Attendo grundades i Sverige 1985 som Svensk Hemservice AB. Sedan dess har verksamheten vuxit till att omfatta över 250 olika verksamheter i mer än 80 kommuner. Den svenska verksamheten står för omkring hälften av Attendos totala omsättning, och är tillsammans med Finland Attendos viktigaste marknad.

Attendo har lång erfarenhet av att driva verksamheter på uppdrag av kommuner, framförallt som entrepenad. Idag drivs huvuddelen av verksamheterna i Sverige i egen regi, där Attendo själva utformar verksamheten.

Attendo 2015 Sverige Totalt
Omsättning (miljoner kr) 5 126 9 831
Antal anställda (medeltal) 8 511 14 512
Enheter i drift 276 489
Platser i boenden 7 684 13 351
  - varav Egen regi 4 454 9 367
Hemtjänstbrukare 7 840 11 170
  - varav Egen regi 7 750 10 550
Lokal närvaro (antal kommuner) 86 198