Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Information om specifika personuppgifter

Vår ambition är att du skall känna dig trygg och säker när du lämnar personuppgifter eller andra integritetskänsliga uppgifter till Attendo.

hero icon left
hero icon right