Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Vision & Värderingar

hero icon left
hero icon right

Attendo är ett stort företag med många medarbetare. Därför är det viktigt med en gemensam vision och värderingar som för oss samman. Människor kommer till oss för att de behöver hjälp och stöd av olika slag. De befinner sig ofta i en utsatt situation. På Attendo är vi samtidigt övertygade om att alla människor, oavsett livssituation, vill kunna bestämma över sina liv.

Vår vision – ”att stärka individen” - är vårt mest övergripande syfte. Den vägleder oss i varje insats, varje dag.

Att stärka individen betyder att:

 • Varje individ känner sig delaktig och lyssnad på.
 • Varje individ känner sig bemött med respekt och värme.
 • Varje individ känner stöd till självständighet.
 • Varje individ känner sig trygg och säker.
 • Varje individ upplever att livskvaliteten påverkas positivt.

Våra värderingar

Våra tre värderingar – kompetens, engagemang och omtanke – fungerar som riktlinjer för allt vi gör, för hur vi förhåller oss till varandra och kunderna. Tillsammans hjälper de oss att förverkliga vår vision.

Kompetens

 • Vi försöker alltid förstå varje individs behov och önskemål
 • Vi är stolta över att vara kvalitetsledande och visar gärna våra resultat öppet
 • Vi gör rätt saker i rätt tid
 • Vi är noggranna och uppmärksammar detaljer
 • Vi bidrar till utveckling genom att söka lösningar där andra ser problem

Engagemang

 • Vi är stolta över vad vi gör och över att vara en del av Attendo
 • Vi är pålitliga och håller vad vi lovar
 • Vi visar framåtanda och försöker alltid att överträffa förväntningar
 • Vi känner tillfredsställelse i ett väl utfört arbete

Omtanke

 • Vi får människor att känna trygghet och säkerhet
 • Vi ger hjälp till självhjälp
 • Vi bemöter alltid varje person med respekt
 • Vi lyssnar på individen och anpassar våra handlingar därefter
 • Vi arbetar som ett team och stödjer varandra inom företaget