• Personlig kontakt
  • Personlig kontakt
  • Personlig assistans

Attendo Personlig assistans

Personlig · Hjälpsam · Individanpassad

Attendo utför personlig assistans i Linköping och närliggande kommuner. Vårt kontor är beläget i anpassade lokaler i centrala Linköping. Du som blivit beviljad personlig assistans av Försäkringskassan eller av din kommun kan välja oss som din utförare. Vi utformar din assistans utifrån dina personliga behov och önskemål. Du har stort inflytande och delaktighet i hur och när din beviljade tid ska utföras. Vi hjälper dig i kontakt med försäkringskassan och kommunen.

Verksamhetschef

Eva Bockerud

Telefon: 0706-041005

Telefon:

013-124148

E-post:

Adress

Platensgatan 5 A , Linköping

Mer information om Attendo Personlig assistans

Medarbetare

Dina assistenter rekryterar vi efter att tillsammans med dig gjort en kravprofil på hur du vill att dina assistenter ska vara. Du väljer själv hur delaktig du vill vara i rekryteringsprocessen. Dina assistenter får utbildning och handledning efter behov för att kunna assistera dig på bästa sätt.

Attendo Personlig Assistans tar ett totalt och professionellt arbetsgivaransvar för dina assistenter. Assistenterna har direkt tillgång till arbetsledningen och får det stöd de behöver.

Omsorg

Attendo Personlig Assistans kvalitetssäkrar assistansen genom telefonservice.

Vi har kontinuerlig kontakt med dig och följer upp hur du trivs med din assistans.

Attendo Personlig Assistans har en erfaren stab att få hjälp ifrån och vi arbetar fortlöpande med kvalitet.