Anmälan om incident rörande personuppgifter

Vi på Attendo tar datasäkerhetsfrågor på stort allvar. Detta formulär är till för dig som upptäckt en incident som innefattar personuppgifter på Attendo. Personuppgiftsincident definieras som en säkerhetsincident om den leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som Attendo behandlar. Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident om en säkerhetsincident leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna (dataläckage).

Vänligen fyll i formuläret så noggrant som möjligt innan du skickar in anmälan.

När inträffade incidenten?
:
Tidpunkt för upptäckt:
:
Kontaktuppgifter: