• Aktiviteter
  • Närhet och omsorg
  • Petrejusvägen

Attendo Petrejusvägens gruppbostad

Självständighet · Aktivitet · Medbestämmande

Attendo Petrejusvägens gruppbostad ligger i Hammarbyhöjden utanför Stockholm och de som bor här har en egen lägenhet med uteplats. Gruppbostaden erbjuder ett aktivt liv med bio, teater, utställningar och utflykter där personalstöd ges utifrån individuella behov. Du som bor här kan påverka ditt eget liv och utveckling och lever så självständigt som möjligt.

Verksamhetschef

Younes Echelhi

Telefon: 072-141 80 29

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department

Bitr. verksamhetschef: Arja Ylhanen

 

076-215 399,08-508 15 393

arja.ylhanen@attendo.se

Telefon:

08-508 15 395

Adress

Petrejusvägen 15, 121 36, Johanneshov

Mer information om Attendo Petrejusvägens gruppbostad

Boende

Petrejusvägen har sex fullvärdiga lägenheter med uteplats. Gruppbostaden har även gemensamma utrymmen att umgås på. Här finns det personal att tillgå dygnet runt.

Medarbetare

Hos oss arbetar engagerade och motiverade medarbetare med bred erfarenhet av olika funktionshinder. Personalen har tät kontakt med arbetsplatser, anhöriga och brukarnas övriga nätverk.

Omsorg

Målet för oss är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor efter dina förutsättningar och behov. Alla som bor här är delaktiga i att utforma sina egna genomförandeplaner och deltar aktivt i planering av aktiviteter av olika slag. Verksamheten har ett nära samarbete med olika vårdgivare och alla boende har minst två stödpersoner.