Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Placering Funktionsnedsättning

Är du handläggare och behöver göra en snabb placering inom funktionsnedsättning? Skicka in ditt ärende här!

Behöver du snabbt hitta ett boende eller göra en placering? Vi hjälper dig gärna att ta fram lämpliga förslag och svarar på dina frågor.

Attendo arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt. Vi driver gruppbostäder för vuxna, hem för barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn runt om i Sverige. Vi har också daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagning.