• Sommarfest 2017
  • Höstlöv
  • Vinterträdgård
  • Kaffestund i trädgården

Attendo Södergården äldreboende

Omsorg · Engagemang · Trivsel · Omtanke

Attendo Södergården är ett äldreboende som ligger i sydöstra delen av Västerås, i stadsdelen Viksäng. Vår målsättning är att du som boende ska känna dig trygg och få omsorg och omvårdnad på det sätt som du önskar. Vi är gärna utomhus i vår trevliga trädgård och vi har även trevliga gemensamma utrymmen inomhus där vi umgås och ägnar oss åt olika aktiviteter.

Verksamhetschef

Maid Prnjavorac

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
Sjuksköterska

021-108863, 070-5970141

Samordnare

021-108862

Aktiveringsansvarig, Trivselvärd

021-108872

Sjukgymnast

0727-433490

Arbetsterapeut

070-5624050

Dagverksamhet Birkagården

021-108873

Äldreboende

Våning 2 021-108865
Våning 3 021-108866
Våning 4 021-108867
Våning 5 021-108868

Gruppboende

Våning 2 021-108869
Våning 3 021-108870
Våning 4 021-108871

Kök

021-108874

Telefon:

021-10 88 61

Adress

Kaserngatan 24, 723 47 Västerås

Mat och måltid

Maten tillagas i Attendo Södergårdens storkök. Måltiderna intas gemensamt i matsal eller enskilt i en anpassad och trevlig måltidsmiljö oavsett val. Traditioner och årstider följs och matsedeln anpassas efter dessa. En måltidsvärd ansvarar för att varje enskild boende får den hjälp och det stöd som behövs under måltiden.

Mer information om Attendo Södergården äldreboende

Boende

Attendo Södergården äldreboende består av 55 lägenheter varav de flesta är ettor men det finns även fyra tvåor som främst är avsedda för parboende.

Attendo Södergården gruppboende är integrerat i ett hyreshus och består av 18 lägenheter specifikt anpassat för personer med demenssjukdom.

Till enheten hör också en dagverksamhet, Birkagården, för personer med demenssjukdom och som fortfarande bor kvar i ordinärt boende. Dagverksamheten är öppen vardagar kl:8.30-15.00.

Enheten har ett eget tillagningskök.

 

Omsorg & Aktiviteter

På Attendo Södergården planerar omvårdnadsteamet tillsammans med den boende och/eller närstående hur vård och omsorg ska utformas för den boendes välbefinnande och ett värdigt liv.

Här arbetar vi med en personcentrerad vård och ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt som innebär att vi ser till det friska och uppmuntrar till aktivitet och självständighet.

Vår arbetsmetod bygger på kontaktmannaskap och ett gott teamarbete mellan de olika yrkeskategorierna.

  

Medarbetare

Våra medarbetare består av består av verksamhetschef, sjuksköterskor, samordnare, undersköterskor, vårdbiträden, aktivitetsansvariga, sjukgymnast, arbetsterapeut och kock.

På Attendo Södergården finns undersköterskor och vårdbiträden på plats dygnet runt. 

Sjuksköterska är på plats på dagtid, övrig tid finns joursjuksköterska tillgänglig.

Har du frågor om vilka språk våra medarbetare talar, kontakta oss gärna!

 

Vill du bo på det här boendet?

1
step1-icon

Biståndsbedömning

Kontakta en biståndsbedömare i din kommun för att göra en ansökan.

2
step2-icon

Välj utförare

Välj ett boende eller utförare av hemtjänst som passar dig. Kontakta oss gärna för att se våra verksamheter.

3
step3-icon

Meddela ditt beslut

När du bestämt dig för ett visst vårdboende eller utförare av hemtjänst meddelar du din biståndsbedömare.

4
step4-icon

Vi tar kontakt med dig

Om du valt Attendo tar vi kontakt med dig omgående för att planera din inflyttning eller hemtjänst