• Aktiviteter
  • Trygghet
  • Snälltåget
  • Snälltåget

Attendo Segerstadsvägen 88-90

Naturnära · Tydligt · Tryggt

Attendo Segerstadsvägen, eller Snälltåget som vi också kallas, består av två bostäder med särskild service för vuxna samt daglig verksamhet. Verksamheten ligger natursköna Växjö, inbäddat i ett skogsområde och kan erbjuda trygghet och ett flertal aktiviteter utifrån den enskilde individens behov.

Verksamhetschef

Helena Esbjörnsson

Telefon: 0722-044770

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS

Segerstadsvägen 88

 

 

0470 - 79 66 84

 

 

 Segerstadsvägen 90

 

0470 -79 66 86

Telefon:

0722-044770

Adress

Segerstadsvägen 88-90, Växjö

Mer information om Attendo Segerstadsvägen 88-90

Boende

På Attendo Segerstadsvägen finns nio lägenheter med närhet till den vackra naturen. I ett fristående hus på tomten bedriv den dagliga verksamheten, där aktiviteter och enklare arbeten och uppgifter på datorn utförs.

Personal

Du har en kontaktman i personalgruppen som värnar lite extra om dig. De boendes behov av intergritet och självbestämmande är det centrala i vår kontakt. Personalgruppen arbetar som ett team där varje boendes behov sätts i fokus.

Omsorg

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, där målet är att skapa trygghet och förutsägbarhet i vardagen. En genomförandeplan upprättas där målsättningar finns för att förtydliga uppdraget. Ett nära samarbete med nätverk i form av anhöriga, god man och andra närstående är en viktig del av detta