• Kreativitet
 • Tillverkning av braständare

Attendo Skreavägen daglig verksamhet

Individanpassad · Engagerad · Professionell

Attendo Skreavägens dagliga verksamhet drivs av Attendo sedan våren 2014 på uppdrag av Falkenbergs kommun. Skreavägen ligger strax utanför den centrala delen av Falkenberg. Det är en daglig verksamhet med 14 platser som till viss del är företagsintegrerad. Verksamhetens mål är att ge varje enskild individ självständighet, personlig utveckling och en god livskvalitet genom ett bemötande som präglas av tolerans, acceptans och en hög kunskapsnivå om pedagogik.

Verksamhetschef

Henrik Djurklou

Henrik Djurklou

Telefon: 076-811 65 11

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department
Verksamhetschef  
 Henrik Djurklou 076-811 65 11
 henrik.djurklou@attendo.se  
 Platsansvarig  
 Pia Berg pia.berg@attendo.se
 Skreavägens DV  
 Personal 0346-134 12

Telefon:

0346-134 12

E-post:

Adress

Skreavägen 7, 311 44 Falkenberg

Mer information om Attendo Skreavägen daglig verksamhet

Omsorg

Hoss oss har du en kontaktperson som tillsammans med dig utformar vilket stöd som ska finnas är framtaget i genomförandeplan. Två gånger om året eller vid behov uppdateras den individuella genomförandeplanen för att ge dig möjlighet att påverka, utforma innehåll och målsättning i din dagliga verksamhet.

På Attendo Skreavägens dagliga verksamhet har vi olika typer av arbetsuppgifter som vi anpassar efter var och ens förmåga. Vi har även företagsintegrerade platser. Exempel på arbetsuppgifter är olika förpackningsarbete, arbete vid dator, kontorsgöromål, köksarbete, arbete i vår second handbutik, tillverkning av braständare, välgörenhetsarbete såsom packa babypaket och arbete med att rengöra värmeljushållare som skickas till Thailand. Vi erbjuder även motion och friskvård i olika former.

I det individuella stödet använder vi oss av tydliggörande pedagogik efter behov. Vår pedagogik stödjer dig till självständighet utifrån dina förutsättningar.

Arbetsuppgifter

 • Förpackningsarbete
 • Arbete vid dator
 • Kontorsgöromål
 • Köksarbete
 • Butiksarbete – Second Hand ”Garaget”
 • Tillverkning av braständare
 • Packa babypaket
 • Rengörning av värmeljushållare
 • Motion & Friskvård
 • Även företagintegrerat arbete

Medarbetare

Personalen som arbetar på Skreavägens dagliga verksamhet har omvårdnadsutbildning och arbetar tillsammans som ett team där ditt behov och önskemål sätts i fokus. Samordnare och platsansvarig vårdare finns på Skreavägen.

Skreavägens dagliga verksamhet har även en kvalitetssamordnare som ansvarar för kvalitetsutveckling, händelse- och avvikelsehantering.