• Vad händer idag?
  • Omsorg och omtanke
  • Attendo Slättens servicebostad

Attendo Slätten servicebostad

Omtanke · Kompetens · Glädje · Trygghet

Slättens servicebostad drivs av Attendo sedan november 2013 på uppdrag av Falkenbergs kommun. Boendet är för vuxna och ligger i ett lugnt villakvarter i Falkenberg med närhet till hav & strand, natur, centrum, affärer och restauranger. Här arbetar vi med att uppmuntra våra boende till att bli så självständiga som möjligt efter deras individuella behov och färdigheter. Vi lägger stor vikt att försöka skapa positiva upplevelser och händelser i form av aktiviteter individuellt samt i grupp.

Verksamhetschef

Henrik Djurklou

Henrik Djurklou

Telefon: 076-811 65 11

Kontakt Fler telefonnummer till oss

kontakta oss
Verksamhetschef  
Henrik Djurklou 076-8116511
henrik.djurklou@attendo.se  
Platsansvarig  
Eva-Maria Petersson  
eva-maria.petersson@attendo.se  
Slättens servicebostad  
Personal 072-1813904, 072-1811901

Telefon:

072-181 39 04, 072-181 19 01

E-post:

Adress

Gösta Knutssons väg 30, 31140 Falkenberg

Mer information om Attendo Slätten servicebostad

Boende

På Attendo Slätten finns sex lägenheter på en fin tomt med stor trädgård. Här är det nära till natur, strand, hav och centrum. De boende har tillgång till våra gemensamma utrymmen, där vi umgås.

Omsorg

Serviceboendet erbjuder stöd i det dagliga livet. Målet för vår verksamhet är att stärka individen och bli så självständig som möjligt efter sina förutsättningar, styrkor och förmågor.

Varje boende har en kontaktperson som bland annat håller i planering, uppföljning och närståendekontakt. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från hans eller hennes förutsättningar, önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan.

Medarbetare

Personalen som arbetar på Slättens serviceboende är stödassistenter eller stödbiträden och arbetar tillsammans som ett team där den boendes behov och önskemål sätts i fokus. Bemannat dygnet runt. Samordnare och platsansvarig vårdare finns på boendet. Boendet har tillgång till sjuksköterska dygnet runt via kommunen som kontaktas vid behov. Boendet har även en kvalitetssamordnare som ansvarar för kvalitetsutveckling, händelse- och avvikelsehantering.