Stöd- och motivationsboende

Självständighet · Motivation · Trygghet
Våra stödboenden vänder sig till personer med missbruksproblematik, ofta med tillhörande hemlöshet. Vi erbjuder en trygg miljö där klienten kan fokusera på sin problematik med stöd av personalen vid behov. Vi erbjuder stöd- och motivationssamtal samt möjlighet till fysisk återhämtning. Målet med vistelsen är att den enskilde motiveras till en förändrad livssituation.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Våra stödboenden

Vi har olika typer av stödboenden utifrån klientens behov av stöd; Ungbo kollektivt stödboende och träningslägenheter. De som bor på något av våra Ungbon eller i våra träningslägenheter har en egen kvalificerad kontaktperson som utifrån individuella genomförandeplaner ger dessa det stöd de behöver för att så småningom klara ett eget boende.

Vi har dessutom ett stort antal träningslägenheter i Stockholm och i Umeå.

Vidare har vi de öppenvårdstjänster som socialtjänsten efterfrågar. Vi erbjuder bland annat; familjebehandling, integrationslots – stöd till nyanlända, ART, kvalificerat kontaktmannaskap, transporttjänst, resurspersoner i skola, hemma-hos, övervakat umgänge och avlastning.