Stödboende

Självständighet · Motivation · Trygghet
Attendos stödboenden vänder sig till ungdomar, unga vuxna och vuxna med barn som är relativt självständiga men som är i behov av tillsyn, stöd eller skydd i sitt boende för att på sikt kunna bo på egen hand. De som bor på våra stödboenden är sysselsatta med studier, arbete eller är arbetssökande. Stödboendet är boende i egen lägenhet men i en gemensam fastighet med personal kvällar och nätter eller egen träningslägenhet. I bägge fallen ingår en kvalificerad kontaktperson.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 5/5
Beskrivning Kontakt  

Attendo Träningslägenheter

Attendo Träningslägenheter erbjuder varje klient ett individuellt anpassat stöd av en kvalificerad...

Träningslägenheter, Kvalificerat kontaktmannaskap

076-864 31 70

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

076-864 31 70

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

Här finns lediga platser!

Attendo Ungbo Holmsund

Attendo Ungbo stödboende riktar sig till ungdomar som är i behov av bostad, social träning eller...

Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

072 - 5309889

Industrigatan 15-19, 913 31 Holmsund ‎

072 - 5309889

Industrigatan 15-19, 913 31 Holmsund ‎

Här finns lediga platser!

Attendo Ungbo Sköldmövägen

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en...

Bemannat Stödboende · Kontaktperson · Egna lägenheter

0708-730441

Sköldmövägen 15 A-C, 754 40 Uppsala

0708-730441

Sköldmövägen 15 A-C, 754 40 Uppsala

Här finns lediga platser!

Attendo Ungbo Stockholm

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en...

Dygnetrunt bemannade Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

Bakhtiar Ibrahim 076-864 31 70 Victor Portillo 076-611 43 72

Malmgårsvägen 63, 116 38 Stockholm

Bakhtiar Ibrahim 076-864 31 70 Victor Portillo 076-611 43 72

Malmgårsvägen 63, 116 38 Stockholm

Här finns lediga platser!

Attendo Ungbo Västerås

Attendo Ungbo Västerås är ett stödboende för ungdomar 16-20 år som är i behov av tillsyn och stöd...

Bemannat Stödboende, Individuella uppdrag, Egna lägenheter

072-7357658

Harbostigen 2, 723 40 Västerås

072-7357658

Harbostigen 2, 723 40 Västerås

Här finns lediga platser!
5

Våra stödboenden

Vi har olika typer av stödboenden utifrån klientens behov av stöd; Ungbo kollektivt stödboende och träningslägenheter. De som bor på något av våra Ungbon eller i våra träningslägenheter har en egen kvalificerad kontaktperson som utifrån individuella genomförandeplaner ger dessa det stöd de behöver för att så småningom klara ett eget boende.

Vi har dessutom ett stort antal träningslägenheter i Stockholm och i Umeå.

Vidare har vi de öppenvårdstjänster som socialtjänsten efterfrågar. Vi erbjuder bland annat; familjebehandling, integrationslots – stöd till nyanlända, ART, kvalificerat kontaktmannaskap, transporttjänst, resurspersoner i skola, hemma-hos, övervakat umgänge och avlastning.