• Tydliggörande
  • Delaktighet
  • Rita

Attendo Stureby korttidshem

Aktiviteter · Meningsfull fritid · Kognitivt stöd · Gemenskap

Attendo Stureby korttidshem är beläget i en villa i ett lugnt område söder om Stockholm. Runt korttidshemmet har vi en stor trädgård där vi har möjlighet att utföra många olika aktiviteter samt ett multimediarum med stora möjligheter finns i huset. Vi vill också höra dina önskemål och utgå från dem i verksamhetens aktiviteter.

Verksamhetschef

Anna Sjöman

Telefon: 072-231 12 25

Telefon:

08-647 44 52

Adress

Långåkersvägen 41, 122 41 Enskede

Mat på Attendo Stureby korttidshem

Maten på korttidshemmet lagas från grunden på plats. För oss är kvalitén på maten viktig. Vi tar givetvis hänsyn till allergier och önskemål från de boende och närstående gällande kosten.

Mer information om Attendo Stureby korttidshem

Boende

Attendo Stureby har plats för fem ungdomar och är beläget i ett trevligt villaområde.  Vi har en stor trädgård och närhet till grönområden där alla möjligheter till utomhusaktiviteter finns. I huset finns både bio- och multimediarum för interaktiva dataspel.

Medarbetare

Personalen har en relevant utbildning och har ofta även någon form av pedagogisk utbildning. Personalen samarbetar med barnens skolor och har mycket kontakt med familjer och närstående. Arbetet leds av en verksamhetschef. 

Omsorg

Vi erbjuder korttidsvistelse enligt LSS efter den enskildes behov i anpassade lokaler. Verksamheten vänder sig till barn och unga vuxna mellan 11-21 år med kognitiva funktionsnedsättningar. Personalen ser alltid till individens förmåga och förutsättningar och vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik.