• Träningsboende med individuella uppdrag
  • Kvalificerat kontaktmannaskap

Attendo Träningslägenheter

Träningslägenheter

Attendo Träningslägenheter erbjuder varje boende individuellt stöd av en kvalificerad kontaktperson som arbetar utifrån socialtjänstens uppdrag. Våra träningslägenheter finns över hela Stockholm och bedrivs med godkända tillstånd från IVO.

Verksamhetschef

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
   
   
   
   

Telefon:

076-864 31 70

E-post:

Fax:

010-150 58 43

Adress

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm

Mer information om Attendo Träningslägenheter

Om verksamheten

Verksamheten vänder sig till ungdomar och vuxna som är i behov av träningslägenhet. Klienten som bor i träningslägenhet ska inte vara i behov av personal dygnet runt och har som mål att i framtiden klara ett eget boende. För att klara sig i en träningslägenhet bör klienten vara någorlunda välorienterad i samhället, behärska grundläggande svenska och ha en meningsfull sysselsättning i form av studier, arbete eller motsvarande. Klienten får inte befinna sig i ett aktivt missbruk eller vara aktivt kriminell. Träningslägenheterna lämpar sig väl för utslussning från HVB/behandlingshem, PUT-boenden, familjehem, stödboende etc. Vi tar emot placeringar enligt SoL och vänder oss även till personer med insatser enligt LSS. De flesta lägenheterna består av ett rum och kök och är utrustade med bland annat möbler, TV och internet. Vid inflytt erhåller klienten ett startkit som består av bl.a. bäddmadrass, sängkläder och husgeråd som får tas med vid utflyttning.

 

Det övergripande målet med boende i träningslägenhet är att klienten skall utvecklas till en självständig individ som klarar att sköta ett boende på egen hand både ekonomiskt, praktiskt och socialt. Vid inflytt i träningslägenhet tillsätts en kvalificerad kontaktperson av Attendo som arbetar med klienten utifrån socialtjänstens uppdrag. Kontaktpersonen arbetar även utifrån målet att ge klienten nya handlingsstrategier och lösningsmetoder för att klienten på sikt ska kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer.

 

Utöver kontaktpersonen finns Attendos bovärdar som ser till att lägenheterna sköts och att kontakt med fastighetsförvaltare sker kontinuerligt. Bovärd utför nödvändigt underhåll av lägenheten och har möjlighet att bereda sig tillträde till lägenheten vid behov, t.ex. vid underhållsarbete eller för att säkerställa klientens välmående vid utebliven kontakt. Bovärd och kontaktperson har tät kontakt och får även gemensam handledning i sitt arbete.

 

Attendo har löpande dygnet-runt-jour för sina medarbetare dit kontaktperson/bovärd kan vända sig för råd och stöd i akut uppkomna situationer. Kontaktpersonerna kan efter samråd/uppdrag från socialtjänsten tillfälligt vara jour för klienten om behov skulle uppstå.