• Arbetsschema
  • Förpackningsarbete
  • Välkommen till Triadens DV
  • Tillverkning av fågelholkar
  • Tillverkning av braständare
  • Attendo Triadens DV
  • Vad händer idag?

Attendo Triaden

Strukturerad · Engagerad · Professionell

Triadens dagliga verksamhet har funnits i Attendos regi sedan maj 2013. Triaden ligger strax utanför den centrala delen av Falkenberg och är en daglig verksamhet med 13 platser. Verksamheten mål är att ge varje enskild individ självständighet, personlig utveckling och en god livskvalitet genom ett bemötande som präglas av tolerans, acceptans och en hög kunskapsnivå om pedagogik.

Verksamhetschef

Kontakt Fler telefonnummer till oss

kontakta oss
Verksamhetschef  
Henrik Djurklou 0768-11 65 11
henrik.djurklou@attendo.se  
Platsansvarig  
Ann-Helen Bergström  0721-43 16 52
ann-helen.bergstrom@attendo.se  
Triadens dagliga verksamhet  
Personal  0346-220 28

Telefon:

0346-220 28

E-post:

Adress

Skreavägen 9A 311 44 Falkenberg

Mer information om Attendo Triaden

Medarbetare

Alla våra medarbetare har omvårdnadsutbildning med Teacch kompetens. Hoss oss har du en kontaktperson som känner dig och som ser till att du trivs. Arbetsplatsen här anpassas efter dig och vår pedagogik stödjer dig till självständighet utifrån dina förutsättningar.

Aktivitet

Exempel på arbetsuppgifter hos oss är bland annat vedklyvning och paketering, olika förpackningsarbete, arbete vid dator, kontorsgöromål, köksarbete samt motion och friskvård i olika former.

Omsorg

Hur stödet ska utformas samt vilket stöd som ska finnas är framtaget i genomförandeplanen tillsammans med dig. På Attendo Triaden har vi olika typer av arbetsuppgifter som vi anpassar efter var och ens förmåga. I det individuella stödet använder vi oss av tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH metoden.