Attendo Ungbo Holmsund

Bemannat Stödboende · Individuella uppdrag · Egna lägenheter

Attendo Ungbo stödboende riktar sig till ungdomar som är i behov av bostad, social träning eller tillsyn. Verksamheterna är anpassade till unga vuxna som snart väntas kunna bo på egen hand. Ungbo har IVO-tillstånd för stödboende 16-20år. Vi bedriver även övrig öppenvård som socialtjänsten efterfrågar, till exempel individuella coachuppdrag, urinprovstagning, omsorgsbedömning och träningslägenhet.

Verksamhetschef

Charlotte Linder

Telefon: 072-5309889

Hej! jag heter Charlotte Linder och arbetar som verksamhetschef på Ungbo. Kontakta gärna mig för frågor eller studiebesök.

Telefon:

Verksamhetstelefon: 072-7358109

Adress

Industrigatan 15-19, 913 31 Holmsund ‎

  • Boende Ungbo Holmsund

    Boende Ungbo Holmsund

    "När min ångest är som starkast vet jag att ni är vägg i vägg och kan stötta mig."

Mer information om Attendo Ungbo Holmsund

Ungbo Holmsund

Vad är Ungbo Holmsund?

Ungbo Holmsund är ett stödboende för unga vuxna som är i tillfälligt behov av bostad, tillsyn eller social träning. Vi tar även emot ensamkommande barn från transitboende eller PUT boende (permanent uppehållstillstånd) och LVU. Ungbo har IVO-tillståd för åldrarna 16-20år. här bor man i egen lägenhet i ett komplex med personal dygnet runt. Lägenheten är fullt möblerad och det enda ungdomen behöver ta med sig vid inflytt är kläder och personliga tillhörigheter.

Ett självständigt liv-hur?

Ungbo Holmsund erbjuder boende i trygg hemliknande miljö där vårt mål är att ungdomen skall bli självständig och ha en fungerande sysselsättning. VI har ett nära samarbete med handläggare och samverkar med skola och näringsliv för att stötta ungdomarna i att bli självständiga om det så handlar om skolgång eller praktik/arbete.

En del i att bli självständig men även attraktiv på arbetsmarknaden innefattar ofta körkort. Ungbo erbjuder därför ett körkort som del i vistelsen och vi ansvarar för samtliga kostnader, från ansökan till färdig kort om förutsättningarna finns för ungdomen.

Vår kunniga personal som består av behandlingspedagoger, behandlingsassistenter samt boendestödjare som jobbar motiverande och är utbildade inom MI, ASI, CRA och rePULSE. Ungbo samverkar även med psykolog, psykiatriker samt drogterapeuter för att erbjuda ungdomarna förstärkt stöd och möjlighet till utredning om behovet finns eller uppstår under vistelsetid.

För att nå självständighet tror vi på struktur,sysselsättning och stöd. dessa tre varierar utifrån ungdomens behov men viktigast för oss är matchning med rätt coach som hjälper ungdomen med att bla. lägga upp budget, klara av städning och läxhjälp. Målen skrivs ned i en genomförandeplan som upprättas utifrån vårdplan från handläggare och ungdomens behov. i slutet på varje månad skriver sedan coachen en månadsrapport och skickar till handläggare där man kan följa arbetet.

Varmt välkommen att ringa eller maila om du har frågor eller vill besöka oss!