• Utsluss från behandlingshem mm
  • Individuella stöd- och behandlingsuppdrag
  • Egna Träningsboenden

Attendo Ungbo Stockholm

Dygnetrunt bemannade Stödboende · Individuella uppdrag · Egna lägenheter

Attendo Ungbo stödboende är till för unga vuxna som är i behov av tillsyn och stöd under en begränsad tid. Attendo Ungbo finns på sex olika adresser i Stockholmsområdet och här ingår en kvalificerad kontaktperson som ger stöd i praktiska frågor såväl som i frågor som rör ekonomi och arbete. På våra stödboende bor man i en egen möblerad lägenhet och alla våra stödboende är bemannade dygnet runt och bedrivs med godkända tillstånd från IVO.

Verksamhetschefer & Placeringsansvariga

Bakhtiar Ibrahim & Victor Portillo

Telefon: Bakhtiar Ibrahim 076-864 31 70 Victor Portillo 076-611 43 72

Email: victor.portillo@attendo.se

Kontakt Fler telefonnummer till oss

kontakta oss
Bakhtiar Ibrahim- Verksamhetschef
076-864 31 70
Victor Portillo- Verksamhetschef
076-611 43 72
Anna Karlsson - Föreståndare Ungbo Bromma
072-963 49 60
Stefan Hultgren - Bitr. verksamhetschef Ungbo Solna
076-611 42 43
Emma Öhrn Lundberg- Samordnare Ungbo Abrahamsberg
076-864 31 60
Anton Ceder- Samordnare Ungbo Gullmarsplan
076-864 31 61
Tommy Chau- Samordnare Träningslägenheter
072-393 80 36
Tomi Lehtonen- Föreståndare Ungbo Järfälla
072-083 09 31

Telefon:

Bakhtiar Ibrahim 076-864 31 70 Victor Portillo 076-611 43 72

Fax:

010- 150 58 43

Adress

Malmgårsvägen 63, 116 38 Stockholm

Mer information om Attendo Ungbo Stockholm

Allmänt om verksamheten

Attendo Ungbo är ett stödboende för unga vuxna som är i tillfälligt behov av bostad, tillsyn eller social träning. Våra boende passar personer som är på väg att bli självständiga men behöver lite stöd och social träning på vägen. På våra stödboende arbetar vi individuellt med varje enskilt ungdom och kontaktpersonen riktar insatserna mot ungdomens behov samt stärker de positiva sidorna som ungdomen redan besitter. I våra stödboende bor man i en egen basmöblerad lägenhet som har personal dygnet runt. 

Ungbo kan också fungera som skyddat boende eller som utslussning efter vistelse på HVB-hem, kriminalvårdsanstalt eller annan institution. Vi tar även emot föräldrar med eller utan sina barn och som är i behov av stöd i föräldrarollen.

Ungbo tar emot klienter med biståndsbeslut enligt SoL, LVU, LSS och unga vuxna med lättare psykiska problem. Vi tar inte emot personer som har ett pågående missbruk eller som är aktivt kriminella.

 

Boende

På Ungbo bor man i en egen möblerad lägenhet. Varje boende har en kvalificerad kontaktperson som de träffar minst en gång i veckan och här finns personal dygnetrunt som man kan vända sig till när om man behöver stöd i olika frågor. Den boende ska tillsammans med socialsekreteraren och kontaktpersonen upprätta en genomförandeplan. I den ska mål, delmål och konkreta instruktioner för hur dessa ska uppnås stå. Detta görs alltid tillsammans med den boende. Genomförandeplanen utgår från BBIC. Målet är att alla våra boende ska ha en form av sysselsättning och det kan vara skola, arbete eller praktik. Kontaktpersonen följer upp regelbundet hur det går för den boende vad gäller sysselsättning, fysiska och psykiska hälsan och nätverket kring den boende.

Var finns vi?

Vi har fem olika Ungbo i Stockholm. Det är samma koncept på alla våra Ungbo, det som skiljer dem är antal lägenheter och var de ligger geografiskt. Vi har även 45 träningslägheter som finns över hela Stockholm.  

  • Ungbo Bromma har 9 boendelägenheter. Föreståndare Anna Karlsson är på plats 08.00-17.00 vardagar. Telefon 072-963 49 60.
  • Ungbo Solna har 30 boendelägenheter. Biträdande verksamhetschef Stefan Hultgren är på plats 08.00 - 17.00 vardagar. Telefon: 076-611 42 43.
  • Ungbo Bromma har 14 boendelägenheter. Samordnare Emma Öhrn Lundgren är på plats vardagar 08.00 - 17.00. Telefon: 076-864 31 60.
  • Ungbo Gullmarsplan 15 boendelägenheter. Samordnare Christina Ekblad är på plats vardagar 08.00 - 17.00. Telefon: 076-864 31 61.
  • Ungbo Järfälla har 23 boendelägenheter. Föreståndaren Tomi Lehtonen är på plats vardagar 08.00 - 17.00. Telefon: 072-083 09 31.
  • Attendo Träningslägenheter finns över hela Stockholm och har 45 boendelägenheter. Samordnare Tommy Chau är på plats vardagar 08.00 - 17.00. Telefon: 072-393 80 36.

För förfrågningar om plats ring Bakhtiar Ibrahim 076-864 31 70 eller Victor Portillo 076-611 43 72.