• Hjälp till arbete
  • Tre deltagare har sin arbetsplats på Restaurang Karlberg.
  • Tre deltagare jobbar i receptionen på Attendos huvudkontor.

Attendo Utvecklingslots

Arbetsinriktning · Restaurang · Hotell · Reception

På Attendo Sickla daglig verksamhet (DV) jobbar Kattis, som är vår Utvecklingslots. Kattis hjälper dig att hitta en praktik- eller arbetsplats utanför den dagliga verksamheten. Genom samarbete med t ex Hotell Ibis och SFAB försvarsrestauranger, ordnar vi praktikplatser och sysselsättning utanför den ordinarie dagliga verksamheten. Vi vill ge dig möjlighet till arbete ute i samhället.

Verksamhetschef

Sara Josefsson

Telefon: 070-893 31 37

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department
Katarina Lantto, utvecklingslots
Sickla dagliga verksamhet
Planiavägen 11
131 54 Nacka

katarina.lantto@attendo.se

076-775 80 70
 

Telefon:

076 775 80 70

E-post:

Adress

Planiavägen 11, 131 54 Nacka

Mer information om Attendo Utvecklingslots

Så jobbar vi

Utvecklingslotsen samarbetar med företag som SFAB försvarsrestauranger och Hotell Ibis, för att hitta sysselsättning åt de personer som vill lämna den dagliga verksamheten och jobba under mer arbetslika former. Det kan handla om individuella praktikplaceringar eller att på heltid delta i en grupp på en utflyttad verksamhet.

Du har stöd av vår personal under din arbetsdag. Vi arbetar utifrån ISA-metoden (Individuellt Stöd i Arbete) och Misas trestegsmodell. Det betyder att vi börjar med en kartläggning av vilka intressen du har och vad du vill göra. Efter det har du en praktikperiod för att se hur du trivs och om det är rätt plats för dig. Funkar allt, leder det till en placering på arbetsplatsen.

 

Arbetsplatser

Restaurang Karlberg

I dag är vi tre deltagare och en handledare som jobbar på Restaurang Karlberg. Vi har många olika arbetsuppgifter. Bland annat torkar vi bord, fyller på tallrikar och bestick, packar upp varor och ställer i ordning matsalen efter lunch. Vi hjälper även till med restaurangpersonalens arbetskläder, som vi tvättar och stryker.

Receptionerna på Attendos huvudkontor i Danderyd och regionkontor på Södermalm

Här får du arbeta med sedvanligt arbete i en reception. Exempel på våra arbetsuppgifter är postsortering, kopiering, boka och iordningsställa konferenslokaler samt att hålla rent och snyggt i köket. Vi ansvarar också för att det finns kaffe och frukt varje dag samt för att konferensdeltagarna får fikabröd.

Hotell Ibis i Solna

I början av 2016 kommer vi att starta en grupp på Hotell Ibis. Här kommer många olika arbetsuppgifter att ingå, exempelvis städning, plocka upp varor och göra fint i mötesrum.