Vad kostar hemtjänst?

Vad gäller prissättning av hemtjänst bestäms taxan i varje enskild kommun. Även om taxorna kan variera mellan olika kommuner är de alltid inkomstprövade vilket innebär att taxan bestäms efter dina inkomster. Det finns en maxtaxa i hemtjänsten (det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser), den gäller oavsett var du bor eller vad du har för inkomst. Från den 1 juli 2016 är maxtaxan 1990 kr.

Har du frågor om hur du går till väga för att få ett biståndsbeslut eller har du frågor om prissättning av hemtjänsten i din kommun kan du vända dig direkt till din kommun.

Attendo  bedriver hemtjänst i många kommuner i Sverige. Det kostar ingenting extra att anlita en privat utförare som Attendo. Har du frågor till Attendo i din kommun kontakta kontakta oss gärna - kontaktuppgifter finner du via länken nedan.