Vad kostar hemtjänst i Stockholm?

Vad gäller prissättning av hemtjänst bestäms taxan i varje enskild kommun. Även om taxorna kan variera mellan olika kommuner är de alltid inkomstprövade vilket innebär att taxan bestäms efter dina inkomster. Det finns en maxtaxa i hemtjänsten (det maximala beloppet du betalar per år oavsett insatser), den gäller oavsett var du bor eller vad du har för inkomst. För 2015 är maxtaxan 1780 kronor.

Har du frågor om hur du går till väga för att få ett biståndsbeslut eller har du frågor om prissättning av hemtjänsten i din kommun kan du vända dig direkt till din kommun:

Attendo  bedriver hemtjänst i många kommuner i Sverige. Det kostar ingenting extra att anlita en privat utförare som Attendo. Har du frågor till Attendo i din kommun kontakta vår kundkordinator till höger, eller vänd dig direkt till någon av våra hemtjänstutförare.

Hemtjänster i Stockholm