Vad kostar hemtjänst i Västerås?

Vad gäller prissättning av hemtjänst bestäms taxan i varje enskild kommun. Även om taxorna kan variera mellan olika kommuner är de alltid inkomstprövade vilket innebär att taxan bestäms efter dina inkomster. Det finns en maxtaxa i hemtjänsten (det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser), den gäller oavsett var du bor eller vad du har för inkomst. För 2019 är avgiften för hemtjänst indelad i nivåer. Har man 1-6 timmar/mån betalar man 259 kr/tim. Har man 6,01-20tim/mån betalar man 1765 kr. Har man 20,01-30 tim/mån betalar man 1868 kr. Har man 30,01-40 tim/mån betalar man 1972 kr. Har man över 40 timmar/mån betalar man maxtaxan på 2089 kr.

Har du frågor om hur du går till väga för att få ett biståndsbeslut eller har du frågor om prissättning av hemtjänsten i din kommun kan du vända dig direkt till din kommun:

Västerås kommun om hemtjänst

Attendo  bedriver hemtjänst i många kommuner i Sverige. Det kostar ingenting extra att anlita en privat utförare som Attendo. Har du frågor till Attendo i din kommun kontakta vår kundkordinator till höger, eller vänd dig direkt till någon av våra hemtjänstutförare.