• Gunsta

Attendo Vagnmakarvägen

Attendo Vagnmakarvägens gruppboende ligger I ett litet samhälle 10 minuters bilväg från Uppsala Centrum. Boendet har fem lägenheter och en baslägenhet I samma hus. Du får stöd, service och omvårdnad utifrån dina egna behov och vi har en tydlig struktur för att underlätta vardagen. Du har tillgång till personal dygnet runt och vi erbjuder olika aktiviteter både hemma på boendet och ute i samhället.

Verksamhetschef

Shawder Rashed

Telefon: 0721421007

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Department
Nurse 0768000000

Telefon:

070-8767725

Adress

Vagnmakarvägen 1, 755 97 Uppsala

Mer information om Attendo Vagnmakarvägen

Om boendet

Boendet har nära till naturen, flera friluftsområden och badsjöar. Du är själv med och påverkar de gemensamma och individuella aktiviteterna genom bland annat boendemöten och samtal med din kontaktperson. Alla har en egen kontaktperson som har lite extra ansvar för dig, dina behov, önskningar och kontakter med anhöriga, myndigheter mm.

Medarbetare

Vår personal får intern och extern utbildning och vi har tillgång till handledning vid behov. Medarbetarna har dygnet runt tillgång till råd, stöd och handledning av telefonberedskap. Vi har en egen sjuksköterska som vid behov kan stödja dig i medicinska frågor och kontakt med sjukvården.

 

Sysselsättning

Vi har en egen daglig verksamhet Fabriken dit personal på boendet skjutsar och hämtar.