• Gemenskap

Attendo Vallavägen gruppbostad

Kompetens · Engagemang · Omtanke

Attendo Vallavägen gruppbostad är beläget i bostadsområdet Valla med närhet till mataffär, Apotek, vårdcentral och fin natur med Vallaskogen precis utanför. Det finns goda bussförbindelser till centrum. Boendet riktar sig mot personer tillhörande LSS personkrets 1. De boende deltar i olika aktiviteter, både individuellt och i grupp och erbjuds gemensamma måltider. Personalen på Vallavägen arbetar utifrån delaktighet och självbestämmande och är lyhörda för de boendes önskemål och behov.

Verksamhetschef

Therese Skog

Telefon: 072-0092375

Telefon:

072-0092375

E-post:

Här finns vi

Vallavägen 14, Linköping

Mer information om Attendo Vallavägen gruppbostad

Omsorg

På Attendo Vallavägen har varje boende en egen kontaktman som bland annat håller i planering, uppföljning och närståendekontakt. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från den boendes önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan.

Medarbetare

Arbetet leds av en verksamhetschef som finns närvarande minst en dag i veckan. Verksamheten har en egen samordnare som bland annat sköter bemanningen. I verksamheten arbetar utbildade stödassistenter som finns tillgängliga dygnet runt. Det finns tillgång till sjuksköterska som kontaktas vid behov. Kvalitetssamordnare ansvarar för kvalitetsutveckling, händelse- och avvikelsehantering.

Boende

På Attendo Vallavägens gruppbostad finns fem lägenheter. Det finns gemensamma utrymmen i form av ett stort kök med matplats och ett vardagsrum där de boende ges möjlighet att umgås med andra.

För mer information kontakta Linköpings kommun