• Aktivitet
  • Aktivitet

Varbergsvägens dagliga verksamhet

Uppfinningsrika · Engagerade · Professionella

Varbergsvägens dagliga verksamhet ligger i den centrala delen av Falkenberg. Varbergsvägens dagliga verksamhet har fem platser, på Varbergsvägens dagliga verksamhet arbetar alla med tydliggörande pedagogik. Verksamheten mål är att ge varje enskild individ självständighet, personlig utveckling och en god livskvalitet genom ett bemötande som präglas av tolerans, acceptans och en hög kunskapsnivå om pedagogik.

Verksamhetschef

Henrik Djurklou

Henrik Djurklou

Telefon: 076-811 65 11

Kontakt Fler telefonnummer till oss

Kontakta oss
 Verksamhetschef  
Henrik Djurklou 076-811 65 11
henrik.djurklou@attendo.se  
Platsansvarig  
Petra Östman  
petra.ostman@attendo.se  
 Varbergsvägens dagliga verksamhet  
 Personal 0346-71 13 87, 072-191 23 88

Telefon:

0346-71 13 87

E-post:

Adress

Varbergsvägen 41, 31136 Falkenberg

Mer information om Varbergsvägens dagliga verksamhet

Medarbetare

Här arbetar personal med olika utbildning och erfarenhet för att kunna erbjuda just det du behöver.

 

 

 

Omsorg

Hur stödet ska utformas samt vilket stöd som ska finnas är framtaget i genomförandeplanen tillsammans med dig.

På Varbergsvägen arbetar vi med individuellt stöd och använder oss av tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH. Vi har vi olika arbetsuppgifter som vi anpassar efter var och ens förmåga det kan tex vara olika monterings och förpackningsarbete, kontorsgöromål, vedhantering, friskvård och utevistelser.