• Pyssel
  • Vad händer idag?
  • En härlig dag på stranden
  • Cykeltur
  • Välkommen till Vesslevägens korttids

Attendo Vesslevägen

Omtanke · Kompetens · Glädje · Trygghet

Vesslevägen drivs av Attendo sedan maj 2013 på uppdrag av Falkenbergs kommun. Attendo Vesslevägen är ett korttidsboende för barn och ungdomar från 3-21 år. Man hittar oss i ett lugnt villakvarter i Falkenberg med närhet till hav och strand, natur, centrum, affärer och restauranger. Vi arbetar med att stödja och uppmuntra barnen och ungdomarna till att bli så oberoende som möjligt efter deras individuella behov och färdigheter. Stor vikt läggs vid att försöka skapa en meningsfull vistelse och positiva upplevelser i form av olika aktiviteter individuellt eller i grupp.

Verksamhetschef

Jennie Bruhn

Jennie Bruhn

Telefon: 070-876 81 47

Kontakt Fler telefonnummer till oss

KONTAKTA OSS
Verksamhetschef  
Jennie Bruhn 070-876 81 47
jennie.bruhn@attendo.se  
Samordnare  
Amelie Andersson  072-142 72 90
amelie.andersson@attendo.se  
 Vesslevägens korttids  
Personal korttidsboendet

072-083 80 41,

072-181 35 40

   
   
   
   

Telefon:

072-083 80 41, 072-181 35 40

E-post:

Adress

Vesslevägen 22, 311 41 Falkenberg

Mer information om Attendo Vesslevägen

Medarbetare

Personalen som arbetar på Vesslevägens korttids är stödassistenter eller stödbiträden och arbetar tillsammans som ett team där den barnets eller ungdomens behov och önskemål sätts i fokus. I verksamheten har vi en stödpedagog som även arbetar som samordnare för Attendos båda korttidsverksamheter i Falkenberg. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt via Falkenbergs kommun.

Omsorg

Varje barn eller ungdom har en kontaktperson som bland annat håller i planering, uppföljning och närståendekontakt. Den boende sätts i centrum och alla insatser utgår från hans eller hennes förutsättningar, önskemål och behov. Insatserna tydliggörs i en genomförandeplan. Två gånger om året eller vid behov uppdateras den individuella genomförandeplanen tillsammans med anhöriga.

På Vesslevägen arbetar vi med tydliggörande pedagogik, där målet är att skapa trygghet och förutsägbarhet i vardagen.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse erbjuder avlastning åt anhöriga och ger individerna själva möjlighet till miljöombyte och rekreation. Korttidsvistelse innebär att personen har ett visst antal dygn per månad. Vi har även sammanhängande vistelse som innebär att personen har möjlighet att vara här under en längre period, oftast under sommaren men kan även inträffa under andra delar av året. Målet för vår verksamhet är att ge en meningsfull, stimulerande och rolig vistelse som utvecklar och stärker för framtiden samt att ge avlastning för föräldrar eller närstående.

På Attendo Vesslevägen finns fyra platser. Varje boende under sin vistelse har sitt eget rum, men har samtidigt tillgång till gemensamma ytor för umgänge och aktiviteter. Här är nära till natur, strand och hav, centrum och busskommunikation.