Individ och familjeomsorg för vuxna

Familjehem · HVB · Öppenvård · Stödboende
Attendo tillhandahåller individ- och familjeomsorg som täcker större delen av socialtjänstens behov. Vi erbjuder till exempel missbruk och beroendebehandling, skyddat boende och olika former av omsorg – och stödboende. Målet är att den enskilde ska få rätt stöd och känna sig respektfullt bemött.

Hitta oss!

Välj verksamhet
Hela Sverige

Ring oss gärna: 020 40 37 00

Visar 1/1
>>
>>
>>
Beskrivning Kontakt  

Attendo Vilhemsgården

Attendo Vilhemsgården är ett skyddat boende för kvinnor som utsatts för våld i nära relation och/...

Skyddat boende, Krishantering, Dygnet runt - Året Runt, husdjur

Verksamheten: 072-143 64 40

Västerbotten‎

Verksamheten: 072-143 64 40

Västerbotten‎

Här finns lediga platser!
5

Våra medarbetare på alla nivåer har en hög kompetens och våra verksamheter kvalitetsgranskas kontinuerligt. Ledning och administration har vi samlat under ett och samma tak vilket underlättar samordning och sparar tid och kostnader för våra kunder.

Vi har en hög beredskap för att ta emot ärenden dygnet runt, årets alla dagar. Du kan alltid komma i kontakt med någon av våra verksamhetschefer/medarbetare för en dialog kring ett aktuellt ärende eller om du vill ha rådgivning eller förslag på hur vi skulle kunna hjälpa dig.

Många av våra verksamheter är tillgängliga för placeringar från alla delar av landet. När det gäller vår konsulentstödda familjehemsverksamhet kan vi också säga att den faktiskt finns i stort sett hela landet, från Skåne till Norrbotten.