Attendo Nykil

Naturnära trygghetsboende och demensboende. Här kan du delta i olika typer av aktiviteter så som bingo, sångstunder, olika fester och utflykter.

Kontakt

Adress

  • Visättersvägen‎ 8

  • 583 94 Nykil

  • Östergötlands län

  • Visa på karta

Fakta

  • Antal platser - 10

    Talade språk - Svenska

    Naturnära

Story image

Vacker natur med goda möjligheter till utevistelser

Attendo Nykil ligger några mil utanför Linköping. Här har du nära till vacker natur med goda möjligheter till utevistelser. Attendo Nykil består av trygghetsboendet Eklunden och demensboendet Ekero, med tillhörande hemtjänstområde. Med våra medarbetares engagemang och erfarenhet kan du förvänta dig vård och omsorg av hög kvalitet och med ett gott bemötande.

Som boende bor du i egen lägenhet som du inreder med egna möbler.

Läs mer om äldreomsorgen i Linköpings kommun
Story image

Olika typer av aktiviteter, individuellt och i grupp

När du flyttar hit bjuds du in på ett välkomstsamtal där du får träffa verksamhetschef, sjuksköterska och kontaktperson. Tillsammans med kontaktpersonen upprättar du en genomförandeplan, den kan ses som en överenskommelse om hur du önskar att din vård och omsorg ska utföras. 

Vi ordnar olika typer av aktiviteter, individuellt och i grupp till exempel bingo, tidningsläsning och sång. Vi ordnar gärna olika fester och utflykter.

Story image

Engagerade medarbetare

Attendo Nykil leds av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och en planeringsledare. De finns på plats dagtid måndag till fredag. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt, arbetsterapeut och sjukgymnast finns i verksamheten dagtid.

Vi som arbetar här är engagerde och duktiga undersköterskor och vårdbiträden.

Har du frågor om vilka språk våra medarbetare talar, kontakta oss gärna!

Story image

Näringsrik och vällagad mat

På Nykil och Ekero är maten och måltiden viktga stunder på dagen. Vi erbjuder näringsrik och vällagad mat i vår lunchservering. Lunchen tillagas av kocken på Ullstämma. Middagen på Ekero tillagas av personalen i avdelningsköket.

Matsedel

Fritids- och träffpunktsverksamhet

Fritidsverksamheten är en viktig del av trygghetsboendet för att skapa trivsel, engagemang och samhörighet för och mellan besökarna. Vi tycker att det är viktigt att ni som deltar i fritidsverksamheten är delaktiga i att ta fram förslag till aktiviteter. Detta får ni bland annat möjlighet till genom samtal med värd/värdinnan på trygghetsboendet.

Fysioterapeut deltar i planeringsmöten gällande träffpunktsverksamheter för att säkerställa att de fysiska aktiviteterna utförs med evidensbaserade metoder samt planerar in dessa enligt önskemål och intressen i aktivitetsschemat i samråd med träffpunktsansvarig. Exempel på en hälsofrämjande aktivitet är sittgympa.

Träffpunktsverksamhet

Ensamhet och isolering är en av de största bidragande orsakerna till psykisk ohälsa och depression bland äldre. Attendo har under många år bedrivit ett aktivt arbete för att motverka ensamhet och isolering hos våra kunder
genom att bland annat lägga stor vikt vid det etablerade arbetssättet kontaktmannaskap för våra hemtjänstkunder, samt att bjuda in de kunder som valt Attendo som utförare till olika aktiviteter under året.

En träffpunktsansvarig finns på varje trygghetsboende och ansvarar i samråd med verksamhetschefen för att aktiviteterna möter de önskemål och intressen som finns hos kunderna samt de krav och riktlinjer som gäller från Linköping kommun. Du som boende i området är alltid välkommen in till vår trivsamma träffpunkt där du kan ta en kopp kaffe och en god kaka, läsa en bok och ha en lugn stund för dig själv. Du kan besöka träffpunkten vid anslagna fritidsaktiviter men även när du själv önskar. Givetvis är träffpunkten en bra plats för att umgås med andra besökare.

Träffpunkter i maj

Intresserad av äldreboende?