Hoppa till huvudinnehåll

Det här är Attendo LSS

Attendo arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt. Vi driver gruppbostäder för vuxna, och barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn runt om i Sverige. Vi har också daglig verksamhet och ledsagning. Den gemensamma nämnaren för alla verksamheter är att vi alltid utgår från den enskilde personens förmågor och behov samt beprövade metoder med evidens.

Vi har även har även nischade verksamheter inom samsjuklighet, Prader-Willis syndrom samt döva/hörselskadade där samtlig personal har utbildning i teckenspråk


Önskar du veta mer om Attendo LSS eller har en förfrågan om plats på någon av våra LSS-verksamheter kan du ringa 010-1401070. 

Våra områden

Funktionsnedsättning vuxna

Om du behöver särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning vill vi hjälpa dig att leva ett aktivt och meningsfullt liv på dina egna villkor.

Läs mer

Funktionsnedsättning barn & unga

På Attendo hjälper vi barn och ungdomar med funktionsnedsättning att leva ett rikt och spännande liv.

Läs mer

Attendo Unika

Unika är roligare LSS! Vi finns i Stockholm på flera ställen och har både daglig verksamhet och korttidsboende.

Läs mer

NimbusAkademin

NimbusAkademin erbjuder utbildning och handledning kring tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Läs mer

Gruppboende för döva & hörselskadade

Här kan du läsa mer om våra verksamheter som vänder sig till döva/hörselskadade eller andra som av någon anledning använder teckenspråk som förstaspråk. Det som är unikt med våra verksamheter är alla fullt teckenspråkiga.

Läs mer

Bra att känna till

Om LSS

Om LSS

LSS är de rättigheter som du med funktionsnedsättning har. Med olika insatser ser lagen till att du har en så fungerande vardag som möjligt.

Läs mer
Våra värderingar

Våra värderingar

För att tydliggöra hur vi tillsammans med dig utifrån våra värderingar, metoder och arbetssätt utformar ditt stöd har vi valt att presentera det genom fem olika värdegrunder

Våra värderingar
Metoder och arbetssätt

Våra vanligaste metoder och arbetssätt

Metodarbetet bygger på LSS bärande principer och gör att vi har alltid har fokus på rätt saker med dig i centrum.

Metod- och arbetsbank
Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik – vad är det?

Kärnan i vår modell är evidensbaserad praktik, EBP, som utgår från socialstyrelsens kunskapsstöd, rekommendationer och olika arbetsverktyg.

Bästa möjliga metod
LSS bärande principer

LSS bärande principer

Vi vill ge dig den bästa möjliga omsorgen och leva upp till de bärande principerna i Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Modell för metodarbete

Aktuellt inom LSS

Aktuella lediga platser gruppboende, korttids och daglig verksamhet

Här har vi samlat verksamheter som har ledig plats i dagsläget. Välkommen att höra av dig med en förfrågan direkt till respektive verksamhetschef.

2024-03-12

Julia vinner i Funkisfestivalens delfinal

Vinnare i söndagens funkisfestival i Järfälla är Julia Tynne med låten Lucky! 🤩👏👏

2024-01-20

Attendo LSS bygger nytt boende i Gävle kommun

Tillsammans med Hemsö och Maxim arkitekter har Attendo arbetat fram planritningarna till det nya LSS-boendet som nu håller på att förverkligas i Gävle. Baserat på gemensamma erfarenheter byggs gruppbostaden för att skapa en boendemiljö där man har avlägsnat korridorer och sterila miljöer. Istället har man planerat mysiga mötesplatser och rum med färgsättningar i varma jordfärger för att skapa en hemliknande och trygg atmosfär.

2023-12-20

Årets omsorgshjälte inom LSS! Grattis Denise Lorentzon!

Det är helt fantastiskt att en av våra medarbetare från Attendos Barnboende i Ösmo tog hem det stora priset som Omsorgshjälte! Av 2500 medarbetare så var det just Denise Lorentzson som kammade hem priset! Stort, stort grattis! 🤩🙏🏻"Idag stod det klart att det var Denise Lorentzson som skulle ta hem titeln Årets omsorgshjälte i segmentet LSS och IOF.

2023-12-18

Så ansöker du om LSS

1

Ansök om insats

För att kunna bli erbjuden en LSS-insats, behöver du själv göra en ansökan. Ansökan gör du hos kommunen.

2

Kommunen tar ett beslut

Kommunen gör en utredning och erbjuder det stöd och den service som bäst möter behoven. Du som ansöker får vara delaktig i hur stödet utformas och när det ska genomföras.

3

Välj din omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja verksamhet eller annan insats.

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?