Det här är Attendo LSS

Attendo arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva så aktiva och självständiga liv som möjligt. Vi driver gruppbostäder för vuxna, och barn med speciella behov och korttidsboenden för vuxna och barn runt om i Sverige. Vi har också daglig verksamhet och ledsagning. Den gemensamma nämnaren för alla verksamheter är att vi alltid utgår från den enskilde personens förmågor och behov samt beprövade metoder med evidens.

Vi har även har även nischade verksamheter inom samsjuklighet, hörselnedsättning med teckenspråkig personal samt Prader-Willis syndrom.

Mer information

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik – vad är det?

Kärnan i vår modell är evidensbaserad praktik, EBP, som utgår från socialstyrelsens kunskapsstöd, rekommendationer och olika arbetsverktyg.

Bästa möjliga metod
Metoder, arbetssätt och verktyg

Våra vanligaste metoder, arbetssätt och verktyg

Metodarbetet bygger på LSS bärande principer och gör att vi har alltid har fokus på rätt saker med dig i centrum.

Metod- och arbetsbank
LSS bärande principer

LSS bärande principer

Vi vill ge dig den bästa möjliga omsorgen och leva upp till de bärande principerna i Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Modell för metodarbete

Våra områden

Funktionsnedsättning vuxna

Om du behöver särskilt stöd på grund av en funktionsnedsättning vill vi hjälpa dig att leva ett aktivt och meningsfullt liv på dina egna villkor.

Läs mer

Funktionsnedsättning barn & unga

På Attendo hjälper vi barn och ungdomar med funktionsnedsättning att leva ett rikt och spännande liv.

Läs mer

Attendo Unika

Unika är roligare LSS! Vi finns i Stockholm på flera ställen och har både daglig verksamhet och korttidsboende.

Läs mer

NimbusAkademin

NimbusAkademin erbjuder utbildning och handledning kring tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen.

Läs mer (extern länk)

Aktuellt inom LSS

Unikas Julkalender

Öppna första luckan! Årets julkalender från Unika är äntligen här! Häng med Kevin, Simon, Chloe och de andra när vi försöker skapa en julshow.. och allt går fel! En julkalender om vänskap, rätten att få vara sig själv och bara allmänt kaos.

2023-12-01

Skapande på Augustendal

Skapande på Augustendal

På den dagliga verksamheten Augustendal träffas personer med olika funktionsvariationer och dagarna fylls med skapande av olika slag.

2023-10-31

Djur i omsorgen - så jobbar vi

Djur i omsorgen - så jobbar vi

Julia Åhlin, en av våra engagerade medarbetare och en passionerad hästentusiast, är en stark förespråkare för att använda djurterapi som en metod för att nå människor.

2023-10-31

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?