Attendo Södra Tibblevägen 12

Attendo Södra Tibblevägen 12 är en gruppbostad belägen i ett villaområde i Björklinge, Uppsala. Vi lägger stort fokus på individens önskemål.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Antal platser - 5

    Talade språk - Svenska

Story image

Individuellt anpassat stöd efter dina önskemål

Södra Tibblevägen 12 är en gruppbostad belägen i ett villaområde i Björklinge. Boendet är en fristående villa i ett plan med uppvuxen trädgård. Boendet har fem boendeplatser och har inriktning mot personkrets 1, utvecklingsstörning, demens och psykiska tilläggshandikapp med måttliga till stora omvårdnadsbehov.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Story image

Kontaktmannaskap och genomförandeplan

Vi lägger stort fokus på individens önskemål vad gäller egna intressen och arbetar aktivt med att uppmuntra våra brukare till att delta på aktiviteter både inom och utanför verksamheten. Målet är att erbjuda en trygg tillvaro och goda levnadsvillkor utifrån var och ens förutsättningar och behov.

Är du i behov av stöd eller insatser inom LSS?