Hoppa till huvudinnehåll

Våra metoder och arbetssätt

Attendos metoder och arbetssätt utgår från de råd och riktlinjer som föreligger de verksamheter vi bedriver.

Vi väljer tillsammans med dig den metod som syftar till att stödja dig i det du önskar. Målet är att du ska kunna vara så självständig och aktiv som möjligt, utifrån de förutsättningar du har. Skulle det visa sig att ingen av metoderna är helt lämpade, tar vi fram en alternativ lösning utifrån önskemål och den kunskap och erfarenhet vi har. Med hjälp av kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar kan vi hitta den väg som är rätt för dig.

Mer om de metoder och arbetssätt vi arbetar med

AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

AKK är ett sätt att kommunicera. Det är en metod som kompletterar talat språk med hjälpmedel som bilder, skrift eller föremål för att kommunicera.

Mer om AKK

KASAM-teorin

KASAM är en metod som mäter känsla av sammanhang. Det vill säga, i vilken utsträckning du har en känsla av tillit till din förmåga att hantera motgångar. Det i sin tur påverkar ditt välbefinnande.

Mer om KASAM

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är att hjälpa dig som av någon anledning lätt hamnar i affekt. Syftet är att du ska kunna behålla din självkontroll. Det är en icke-konfronterande metod för att hantera och förebygga utmanade beteende.

Mer om lågaffektivt bemötande

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI)

Motiverande samtal är en samtalsmetod med syfte att främja motivation och beteendeförändring. Det handlar om att hjälpa dig ta kontroll över ditt liv. Metoden används främst för behandling av livsstilsrelaterade faktorer, som alkohol, droger och spel.

Mer om motiverande samtal

Tydliggörande pedagogik

Tydliggörande pedagogik handlar om att förklara och utforma miljöer, aktiviteter eller vardagsmoment på ett sätt om passar dig bäst. Hjälpmedel för detta kan vara bilder, text eller föremål.

Mer om tydliggörande pedagogik

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellens bärande idé är att stödja dig att öka din förmåga att uttrycka och formulera dina behov och önskemål. Syftet med metoden är att öka delaktighet, tillgänglighet och trygghet.

Mer om delaktighetsmodellen

Hälsofrämjande förhållningssätt

Hälsofrämjande förhållningssätt är ett arbetssätt med syftet att främja din hälsa och din delaktighet samt tilltro till din egen förmåga. Här arbetar vi utifrån KASAMs bärande principer.

Mer om hälsofrämjande förhållningssätt

Diplomerad stödperson

En diplomerad stödperson värnar om att dina behov tillgodoses. Målet är att stärka dig och göra din vardag tydligare genom kontinutet, utveckling och trygghet.

Mer om diplomerad stödperson

Så ansöker du om LSS

1

Ansök om insats

För att kunna bli erbjuden en LSS-insats, behöver du själv göra en ansökan. Ansökan gör du hos kommunen.

2

Kommunen tar ett beslut

Kommunen gör en utredning och erbjuder det stöd och den service som bäst möter behoven. Du som ansöker får vara delaktig i hur stödet utformas och när det ska genomföras.

3

Välj din omsorg

Bor du i en kommun som tillämpar LOV, Lag om valfrihetssystem, eller har ramavtal kan du själv välja verksamhet eller annan insats.