Attendo Hemtjänst Enköping

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

  • Talade språk - Förutom svenska talar vi flera andra språk. Fråga oss om du vill veta mer!

    Hemtjänst, Hushållsnära tjänster, Hemsjukvård, Hemtjänst dygnet runt

Attendo Hemtjänst upphör i Enköping

Vi har nyligen fattat beslutat att lämna vår hemtjänst i Enköping. Vi har under en lång tid haft dialog med Enköpings kommun för att få till stånd hållbara villkor som möjliggör för oss privata utförare att bedriva omsorg med hög kvalitet. Tyvärr har kommunen valt att inte kompensera för kostnadsökningar under flera år och nu finns det inga förutsättningar att bedriva en högkvalitativ omsorg i Enköping

Vi har en uppskattad hemtjänst som vi drivit sedan 2009. Vi har många nöjda kunder och därför känns det extra tungt att behöva lämna detta besked. Men det finns helt enkelt inte rimliga förutsättningar att göra ett bra arbete så som avtalet är utformat idag.

Fokus är att övergången ska bli så bra som möjligt för både kunder och medarbetare inför överlämnandet den 26 april 2023.

 

 

Läs mer på Enköping Kommuns hemsida