Attendo Sälltäppan

Vi vänder oss till individer i åldern 20-65 år med psykiska funktionshinder, med eller utan stöd av LPT. Nu har vi ledig plats - välkommen att höra av dig!

Kontakt

Unit contact image

Adress

Fakta

 • Antal platser - 10

  Talade språk - Svenska

  Naturnära, Sysselsättning, Djur

Story image

Individuellt anpassat stöd efter dina önskemål

Nu har vi ledig plats - välkommen att höra av dig

Attendo Sälltäppans behandlingshem med 10 HVB-platser, ligger naturskönt beläget i Julita utanför Katrineholm. Boendet vänder sig till individer i åldern 20-65 år med psykiska funktionshinder, med eller utan stöd av LPT (Lagen om psykisk tvångsvård), LRV (Lagen om rättpsykiatrisk vård). Vi tar inte emot människor med svår pågående missbruksproblematik. 

Våra klienter har genomgående en lång historia av svår psykisk sjukdom med bland annat psykoser och andra allvarliga symptom som paranoia och vaneföreställningar.

Vi har alltid vaken personal på plats.

 • Behandlingsassistenter med lång erfarenhet av psykiatri
 • Sjuksköterska dagtid och tillgång kvällar, nätter och helger via jour 
 • Läkare på konsultbasis (rond en gång i månaden)
 • Psykolog med möjlighet till KBT-behandling

Varje boende har kontakt med läkare på Vår vårdcentral som ligger nära Sälltäppan.

Story image

Ger trygghet genom att se människan

Verksamheten utgår från en salugent förhållningssätt som innebär att man i processen fokuserar mer på friskfaktorer istället för på riskfaktorer. Vi jobbar främst med att skapa trygghet för de boende för att minska ner på deras symtom. För att skapa trygghet jobbar vi långsiktigt på relationer med tillhörande ADL-träning och hjälp till självhjälp att ta eget ansvar för sig liv. Vårt fokus ligger på det friska.

Trygghet skapar mod att titta på sin situation och till ett förändringsarbete. Sälltäppan ger trygghet genom att se människan, ge värme och omtanke tillsammans med ett genuint omhändertagande och respekt för individen och för den hen är. Samtidigt står vi för en nödvändig tydlighet gällande regler och rutiner. Ett annat sätt att skapa trygghet på är genom kontaktmannaskap. Tillsammans med hen som bor på Sälltäppan skapar kontaktmannen utifrån den boendes individuella mål en planering som ger stöd och struktur i vardagen. 

Story image

Kunskap och förståelse för olika funktionsnedsättningar

Vi har alltid vaken personal på plats.

 • Behandlingsassistenter med lång erfarenhet av psykiatri
 • Sjuksköterska dagtid och tillgång kvällar, nätter och helger via jour
 • Psykolog med möjlighet till KBT-behandling

Nära samarbete med närliggande Vårdcentral.

Är du handläggare och behöver göra en placering?