Attendo Samsaskolan

Samsaskolan är en liten resursskola som arbetar med elever i grundskolans senare del (åk 7-9). Skolan är belägen i natursköna Åkerlänna cirka 25 km från Uppsala centrum.

Kontakt

Unit contact image

Adress

Resursskola

Samsaskolan är en liten resursskola som arbetar med elever i grundskolans senare del (åk 7-9). Skolan ligger belägen i natursköna Åkerlänna cirka 25 km från Uppsala centrum. Vår målgrupp är elever med stora behov av särskilt stöd. Man kan till och med säga att vi har ett omvänt antagningskrav; om det går bra i skolan så ska man inte gå hos oss! 

Varför man haft svårigheter i sin tidigare skolgång kan bero på många olika saker. Det kan handla om bristande motivation, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller en psykosocial problematik. Oavsett vilka anledningarna än är så är den röda tråden hos våra elever att skolan inte har varit en bra plats.

Kontakta oss gärna för mer information!

Vi ser individen

Varför lyckas vi då? Det allra viktigaste är att vi som jobbar här verkligen tycker om våra elever! Allt för många av dem har dåliga erfarenheter av ”vuxenvärlden”, där de ofta fått höra att de bara är ett problem. Så är det inte hos oss. När man tycker om någon, så är den inte ett problem!

Självklart är våra arbetssätt också förankrade i aktuell forskning. Ord som salutogent, lågaffektivt bemötande, bildstöd, etc är en självklar del av vår vardag!

Rent strukturellt så har vi så klart mycket större resurser än vad en vanlig skola har, vi är ju en resursskola. Personaltätheten är högre och alla lärare jobbar som speciallärare. Vi har en hög andel elevhälsa, med bland annat en heltidstjänst specialpedagog och en heltid psykolog på våra ca 20 elever. Vi hämtar och lämnar eleverna med våra skolbussar, varje dag, för att underlätta för dem att komma till skolan. Vi har inte klasser i ordets vanliga bemärkelse. Varje elev har sitt eget schema, skapat helt utifrån dennes unika behov. Vårt arbete är mycket noggrant strukturerat, men det är gjort så, för att vi enkelt skall kunna anpassa vårt bemötande utifrån varje elevs mående och prestation, från dag till dag!

Ovanstående, är några av anledningarna till att vi lyckas med våra elever!

Jag hade aldrig gått ut åk 9 med bra betyg om det inte vore för er. Tack för att ni trodde på mig!

Elev, sommaren 2019