En bra dialog med biståndshandläggaren

Biståndshandläggaren är den person som har hand om ditt ärende kring äldreomsorg hos kommunen. Det är bra att känna till handläggarens uppgifter och vad du kan förvänta dig.

Det är tillsammans med biståndshandläggaren som du hittar lösningar för din vardag så det är viktigt att ni har en bra dialog. Du kan framföra önskemål till kommunen om att byta handläggare om du av någon anledning skulle vilja det. Vissa kommuner säger uttryckligen att du har rätt att byta biståndshandläggare och många kommuner försöker tillmötesgå denna typ av önskemål. Om du får ett annat svar när du framför din önskan så våga stå på dig.

Biståndshandläggaren har tre uppgifter:

1

Informera om kommunens äldreomsorg

Biståndshandläggaren har i uppgift att informera om vad kommunen kan hjälpa dig med och hur olika typer av stöd fungerar. Biståndshandläggaren får inte påverka ditt beslut om vilken leverantör av hemtjänst eller äldreboende du ska välja.

2

Utreda dina behov och hjälpa dig med din ansökan

Den andra uppgiften som biståndshandläggaren har är att utreda ditt behov av stöd från kommunen och hjälpa dig att göra en ansökan. Utredningen sker genom samtal med dig och kanske närstående under ett möte i ditt hem. Mötet kan också ske på sjukhuset tillsammans med sjukhuspersonal.

3

Besluta vilket stöd du ska få

Handläggaren ska i största möjliga mån tillmötesgå dina önskemål. En grundförutsättning för att du ska bli beviljad stöd är att det bedöms att du har behov som du inte kan tillgodose själv eller på annat sätt än via stöd från kommunen. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

Frågor och svar om biståndshandläggare


Vad gör en biståndshandläggare?

Biståndshandläggaren ska informera och vägleda dig till en bra lösning för din vardag. Biståndshandläggaren har till uppgift att informera om vad kommunen kan hjälpa dig med och hur olika typer av stöd fungerar. Du kan vända dig dit med alla typer av faktafrågor kring kommunens äldreomsorg.

Du kan såklart alltid vända dig till oss på Attendo med alla dina frågor om äldreboende och biståndsbeslut. Kontakta oss på 010-140 10 70

! Se till att fråga om information om olika utförare direkt. Om du ska ansöka om en insats där du kommer att kunna välja utförare så kan det vara bra att redan nu fråga om vilken information och kvalitetsutvärderingar de har av utförare. Då kan du börja utvärdera olika alternativ redan nu och därmed ha lättare att välja när du får ditt beslut.


Vilka insatser kan en biståndshandläggare bevilja?

En äldre person kan ha rätt till stöd och hjälp i hemmet (hemtjänst) eller särskilt boende (äldreboende). De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är biståndshandläggaren uppgift att informera och vägleda dig till en bra lösning för din vardag.
 

Har jag rätt att byta biståndshandläggare?

Be att få byta biståndshandläggare om ert samarbete inte fungerar. Vissa kommuner säger uttryckligen att du har rätt att byta biståndshandläggare och många kommuner försöker tillmötesgå denna typ av önskemål. Om du får ett annat svar när du framför din önskan så våga stå på dig.
 

Hur överklagar jag ett biståndsbeslut?

Du kan alltid överklaga ett biståndsbeslut och framföra klagomål om du inte är nöjd med hur den utförs. Överklagan ska vara skriftlig och skickas till socialnämnden i din kommun inom tre veckor efter att du har fått ditt beslut. I överklagan ska det stå vilket beslut du är missnöjd med, vilken ändring du vill ha och varför. Du ska också skicka med eventuella handlingar som du tycker är viktiga, exempelvis intyg eller utdrag.