Hur får jag en plats på ett äldreboende hos Attendo?

För att bo på något av våra äldreboenden behövs ett biståndsbeslut av kommunen. Kontakta äldreförvaltningen i din kommun för ett första möte. När du beviljats bistånd efter en biståndsbedömning kan du i vissa kommuner fritt välja vilket boende du vill bo på. Väljer du ett av våra äldreboenden tar vi kontakt med dig så fort som möjligt för att planera ett första besök och därefter inflyttning.

Lämna ditt intresse för att flytta in på ett av våra äldreboenden här.

Vad händer om jag inte får en plats på ett äldreboende?

Det kan vara så att kommunen inte har någon ledig plats på ett äldreboende som matchar dina behov och att du därför får vänta. Då bör kommunen ha möjlighet att köpa plats på ett äldreboende i en annan kommun.

Hur snabbt kan jag få en plats på ett äldreboende?

När du har beviljats en plats på ett äldreboende ska kommunen enligt lag verkställa beslutet inom tre månader. Det innebär att du ska bli erbjuden plats och få möjlighet att flytta ganska omgående.

Vad kostar äldreboende?

Äldreboende är någonting som alla människor ska ha råd med. Därför finns högkostnadsskydd för din omsorgstaxa, i form av en maxtaxa som är det månadsbelopp du betalar som mest, oavsett vad du har för tillgångar. Utöver det tillkommer kostnad för hyra och måltidsavgift.

Det finns olika lösningar gällande boende och stöd för äldre och dessa behöver anpassas efter varje individs önskemål och behov. Avgifter kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Därför har vi tydliggjort vem som ansvarar för de olika delarna – omsorgsavgift, hyra och måltider. Läs mer om vad äldreboende kostar här.

Får min partner flytta med till äldreboendet?

För att ha rätt att bo tillsammans på ett äldreboende måste minst en av er ha beviljats en plats på ett äldreboende av en biståndshandläggare. Par kan erbjudas att bo i en större lägenhet eller i olika lägenheter på samma äldreboende. Det är inte alla av Attendos äldreboenden som har möjlighet att erbjuda parboende, så hör med det boendet som du är intresserad av.

Vilka typer av äldreboenden finns det?

Äldreboende:

På äldreboendet finns personal på plats dygnet runt. Här bor du främst om du har stora omvårdnadsbehov. Boendet är permanent och när du flyttar in tar du oftast med dig dina egna möbler, förutom en höj- och sänkbar säng som tillhandahålls av boendet.

Demensboende:

På några av Attendos äldreboenden finns verksamheter särskilt utformade för yngre personer med demens. Här arbetar personal med särskild kompetens för att skapa en lugn och trivsam atmosfär där kontinuitet och trygghet står i fokus.

Livsstilsboende:

Vi har skapat olika former av livsstilsboenden, där vi anpassar verksamheten efter ett specifikt koncept som präglar hela verksamheten. Vi har tre olika livsstilskoncept; ”Utevistelse & Trädgård”, ”Kultur & Nöje” och ”Sport & Spa”.

Korttidsboende:

På korttidsboendet bor du endast en begränsad tid. Det kan till exempel vara en kortare tid efter sjukhusvistelse, för avlastning för närstående, eller under växelvård (när man är hemma en period och sedan på korttidsboendet).

Vad är skillnaden på Attendos boenden i egen regi och på entreprenad?

Attendo driver äldreboenden både i egen regi och på entreprenad. Det är två olika driftsformer.

Egen regi

Genom att vi både hyr fastigheterna och driver verksamheten har vi större möjlighet att utveckla verksamheten och göra investeringar som gagnar kvaliteten. Vi arbetar från start utifrån våra koncept kring vård och omsorg och kvalitet.

Entreprenad

En entreprenad är en verksamhet som vi driver på uppdrag av en kommun eller stadsdel under en bestämd tidsperiod. Kommunen styr villkoren för verksamheten genom de krav som ställs i upphandlingen. Kommunen är huvudman för verksamheten. Fastigheten där äldreboendet finns ägs eller hyrs av kommunen.

När avtalsperioden är slut görs en ny upphandling och då kan en annan aktör potentiellt vinna och ta över driften av verksamheten.

Var hittar jag kontaktuppgifter till ett äldreboende?

Du hittar alla kontaktuppgifter till ett specifikt boende på enhetssidan för det boendet som du är intresserad av. Där hittar du kontaktuppgifter till verksamhetschef och annan personal. Du kan söka efter den enhet som du är intresserad av.

Intresserad av äldreboende?