Hoppa till huvudinnehåll

Äldreboende kostnad

När du bor på ett äldreboende med heldygnsomsorg betalar du för tre olika delar: omsorgsavgift, hyra och måltider. Oavsett om du väljer att bo på ett privat eller ett kommunalt äldreboende är kostnaden för omsorg densamma.

Avgiften du betalar för den vård och omsorg du får i boendet kallas för omsorgsavgift. Avgiften kan variera mellan olika kommuner. Omsorgsavgiften beräknas individuellt och den grundar sig på din inkomst, men det är frivilligt att lämna uppgifter om din inkomst. Om du väljer att inte lämna inkomstuppgifter så görs ingen beräkning och istället betalar du maxtaxa. Det är kommunen som beslutar din omsorgsavgift men du betalar aldrig mer än maxtaxa. År 2024 motsvarar maxtaxan cirka 2575 kr per månad och är densamma i hela landet.

Med förbehållsbelopp menas ett lägsta belopp (minimibelopp) som den enskilde alltid ska ha kvar att leva på efter att skatt, boendekostnad och omsorgsavgift är betald.

Förbehållsbeloppet ska vara samma för alla men skiljer sig om du är ensamboende eller samboende. För år 2024 är förbehållsbeloppet för ensamstående cirka 6470 kr per månad och för samboende cirka 5279 kr vardera per månad.

Om du inte har kvar minimibeloppet när du betalat dina utgifter, så kommer din omsorgstaxa reduceras.

Bostadstillägg för äldre

För dig som äldre finns det ett skattefritt tillägg på den allmänna pensionen, kallat bostadstillägg. Det finns till för att även du som har en lägre pension ska kunna klara av din hyra. För att kunna få bostadstillägg måste du vara över 65 år och ta ut hela din pension, inklusive eventuell premiepension.

Om du bor i särskilt boende såsom ett äldreboende kan du också ansöka om bostadstillägg. Då kommer tillägget beräknas på din pension och dina övriga tillgångar. Samma sak gäller även för dig som är gift eller sambo, då är det era gemensamma inkomster och tillgångar som påverkar bostadstillägget.  

Sammanfattning

  • Omsorgstaxan styrs av din pension och dina tillgångar, men bestäms av varje specifik kommun. Du betalar aldrig mer än maxtaxan.
  • Kontakta kommunen för exakta kostnader för just din kommun.
  • Kostnaderna baseras på din inkomst, bidrag och om du ska bo själv eller i parboende.
  • Om du vill ansöka om äldreboende tar du först kontakt med kommunen och ber om att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg.
  • Du kan ansöka om bostadstillägg oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, eget hus eller annat boende och det gör du på Pensionsmyndighetens webbplats.

Hyra

När du bor på ett äldreboende betalar du en månadshyra, på samma sätt som när du bor i en hyresrätt. Skillnaden är att du även får tillgång till omsorg och mat. Hyresavgiften beror på lägenhetens storlek och standard, precis som i vanliga hyreslägenheter. Du betalar en avgift för den vård och omsorg du får i boendet. Det är kommunen som beslutar om din omsorgsavgift, men du betalar aldrig mer än maxtaxa.  

I samband med inflyttning till ett av våra äldreboenden skrivs ett hyresavtal vilket innebär att hyreslagens regler gäller.

Måltider & förbrukningsartiklar

Frukost, lunch, middag samt mellan- och kvällsmål är det som oftast ingår i måltidsavgiften. Avgiften betalas till Attendo eller kommunen och reduceras per dag om du är bortrest eller på sjukhus. Det är kommunen som bestämmer storleken på matavgiften.

Ibland tillkommer det också avgift för förbrukningsartiklar som exempelvis glödlampor och hygienprodukter som vi kan beställa och kunden betalar.

Sammanfattning

  • Du betalar en hyra för ditt boende på äldreboendet.
  • Vi ansvarar för lägenheten, maten och en del förbrukningsmaterial.
  • På äldreboendet finns personal på plats dygnet runt.
  • Boendet är permanent och när du flyttar in tar du oftast med dig dina egna möbler, förutom en säng som alltid finns på plats.

Vi har många trivsamma äldreboenden

Genom att vi på Attendo både hyr fastigheterna och driver verksamheten har vi större möjlighet att utveckla verksamheten och förbättra kvaliteten. Vi arbetar från start utifrån våra koncept kring vård, omsorg och kvalitet.

Du kan själv börja undersöka var vi har äldreboenden och kolla med din kommun om de har valfrihet kring äldreboenden, det vill säga att du får välja själv på vilket boende du flyttar in.

Upptäck våra äldreboenden

Intresserad av äldreboende?