Tills vidare gäller besöksförbud på våra äldreboenden. Vi vidtar skärpta åtgärder med anledning av Coronavirusets spridning. Läs mer här

Behöver du placera? Vi hjälper dig!

Kontakta oss

Behöver du hitta ett boende eller göra en placering? Vi hjälper dig gärna att ta fram lämpliga förslag och svarar på dina frågor.

Ring oss på 010-140 10 70 eller maila till placeringsinfo@attendo.se

Gäller ditt ärende individ & familj, ring 072-189 28 30 eller maila till info.iof@attendo.se

Vi hjälper dig med placeringsfrågor

Birgitta Ärlund

Individ & familj - Socialtjänst

Tel: 072-189 28 30
Efter kontorstid: 020-40 37 00
Email: birgitta.arlund@attendo.se
info.iof@attendo.se

Sonja Hayen

LSS & Äldreboenden

Storstockholm
Tel: 070-241 22 56
Email: sonja.hayen@attendo.se

Gabriella Jenswoll

Socialpsykiatri, LSS & Äldreboenden

Södra Sverige
Tel: 070-876 44 01
Email: gabriella.jenswoll@attendo.se

Louise Gunhardsson

LSS & Äldreboenden

Mälardalen, Uppsala, Norra Sverige
Tel: 072-084 21 27
Email: louise.gunhardsson@attendo.se

Christel Trupp

LSS, Socialpsykiatri & Äldreboenden

Göteborgsområdet, Västra och Mellersta Sverige
Tel: 072-085 00 92
Email: christel.trupp@attendo.se

Anita Lindståhl

LSS och Äldreboenden

Tel: 070-851 01 28
Email: anita.lindstahl@attendo.se

Andreas Möllås

LSS och Äldreboenden

Tel: 070-917 97 73
Email: andreas.mollas@attendo.se

Välj område för att skicka en placeringsförfrågan

Är du handläggare och behöver göra en snabb placering inom individ och familj? Skicka in ditt ärende här!

Är du handläggare och behöver göra en snabb placering inom funktionsnedsättning? Skicka in ditt ärende här!

Är du handläggare och behöver göra en snabb placering inom socialpsykiatri? Skicka in ditt ärende här!

Är du handläggare och behöver göra en snabb placering inom äldreomsorg? Skicka in ditt ärende här!