Hoppa till huvudinnehåll

Hur får man hemtjänst?

För att få hemtjänst ska du kontakta socialtjänsten i din kommun och fylla i en ansökan. Kommunen genomför sen en biståndsbedömning för att avgöra om och vilken typ av hemtjänst som du har rätt till.

Så här går du tillväga för att bli kund hos oss:

 1. Kontakta en biståndsbedömare i din kommun för att göra en ansökan. Numret till biståndsbedömare hittar du enklast på kommunens hemsida.
 2. Välj den hemtjänst som passar dig bäst där du bor. Attendo har hemtjänst på många orter i Sverige, fråga gärna biståndsbedömare om du är osäker eller vill ha mer information.
 3. Meddela din biståndsbedömare vilken hemtjänst som du önskar.
 4. Väljer du Attendo kontaktar vi dig omgående för att planera din hemtjänst efter dina behov och önskemål.

När du beviljats bistånd för hemtjänst från din kommun och väljer Attendo som utförare vill vi gärna göra ett hembesök hos dig. Under besöket går vi igenom vilka behov och önskemål du har och utifrån det upprättar vi en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig och som säkerställer att omsorgen blir på det sätt du önskar. Om du redan har hemtjänst men vill byta till Attendo så kontaktar du din biståndshandläggare som hjälper dig.

Lämna ditt intresse för att bli hemtjänstkund hos Attendo här.

Vad ingår i hemtjänst?

För många är det en trygghet att kunna bo kvar hemma även när man behöver stöd och omsorg på äldre dar. Hemtjänsten kan hjälpa till med exempelvis bäddning, matlagning, inköp, tvätt och städning men också vård, läkemedelshantering och omsorg om du har behov av det.

För att få beviljad hemtjänst kontaktar du din kommun där en biståndshandläggare gör en bedömning av hur mycket hjälp du kan få.

I många kommuner har du möjlighet att själv välja en utförare av hemtjänst. Fråga din biståndsbedömare om du är osäker. Vi på Attendo har lång erfarenhet av att driva hemtjänst och erbjuder tjänster på många orter runt om i landet. I många av våra uppdrag ingår även hemsjukvård.

Vad innebär full hemtjänst?

Full hemtjänst innebär omfattande stöd och hjälp i hemmet, som kan inkludera personlig omvårdnad, hjälp med matlagning, städning, inköp och annat stöd för vardagliga aktiviteter. Det är utformat för att hjälpa individen att leva självständigt i sitt eget hem.

Vem har rätt till hemtjänst?

Alla som känner att de inte klarar av sin vardag på samma sätt som förut har rätt till hemtjänst. Insatserna kan vara allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Städning, sällskap på promenader, matlagning och hjälp med din personliga hygien är vanliga sysslor som hemtjänsten utför.

Vad krävs för att få hemtjänst?

För att få hemtjänst krävs det vanligtvis att personen på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter på egen hand. En biståndsbedömning görs av kommunen för att fastställa behovet och rätten till tjänsten.

Vad ingår i hemtjänstens städning?

Hemtjänstens städning inkluderar grundläggande städ som dammsugning, dammtorkning, rengöring av badrum och kök, tvätt och byte av sängkläder.
Detta kan variera beroende på invidens behov.

Vad kostar det att ha hemtjänst?

Vad gäller prissättning av hemtjänst bestäms taxan i varje enskild kommun. Även om taxorna kan variera mellan olika kommuner är de alltid inkomstprövade vilket innebär att taxan bestäms efter dina inkomster.

Det finns en maxtaxa i hemtjänsten (det maximala beloppet du betalar per månad oavsett insatser), den gäller oavsett var du bor eller vad du har för inkomst. Från 2024 är maxtaxan 2575 kr i hela Sverige.

Hur arbetar Attendo med kontinuitet, att samma personer besöker mig så ofta som möjligt?

Antalet personal som kommer att komma till dig är beroende av hur mycket hjälp du har. Har du hjälp hemma dygnet runt blir det naturligt att du kommer att träffa fler medarbetare än om du har stöd några gånger i veckan. Vi jobbar för att du ska få träffa så få personer som möjligt eftersom det skapar en ömsesidig stabilitet och trygghet.

Hur kan jag känna mig säker om jag behöver lämna över min nyckel?

Har du mycket hjälp och kanske även trygghetslarm så behöver vi din nyckel för att säkerställa att vi kommer in till dig när du behöver det. Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter. Alla våra medarbetare inom hemtjänsten bär alltid arbetskläder och ID-brickor för din trygghet.

Vad innebär det att ha en fast omsorgskontakt hos Attendo?

En av våra medarbetare inom hemtjänsten utses till din fasta omsorgskontakt och kommer att vara den person som i första hand utför insatserna i ditt hem. Din fasta omsorgskontakt är den medarbetare som du träffar oftast och känner dig bäst, vilket bidrar till en ökad kontinuitet och trygghet. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din fasta omsorgskontakt går det självklart bra att byta.

Vad innebär hushållsnära tjänster?

Attendo erbjuder dig avlastning i hemmet och hjälper dig med de vardagssysslor du behöver hjälp med. Vi skräddarsyr hushållsnära tjänster utifrån dina behov och önskemål. Du väljer själv hur ofta du vill ha hjälp, allt ifrån ett enstaka tillfälle till regelbundna insatser. För oss är varje uppdrag lika viktigt.

Attendo erbjuder även hushållsnära tjänster till dig som inte har ett biståndsbeslut. Som privatperson kan du utnyttja RUT-avdrag när du köper hushållsnära tjänster av oss. Det innebär att vi drar av 50 procent på arbetskostnaden direkt på varje faktura. Vi sköter kontakten med Skatteverket och du slipper ligga ute med pengarna.

Vad kostar hushållsnära tjänster?

Som privatperson kan du utnyttja RUT-avdrag när du köper hushållsnära tjänster av oss. Vi drar av skattereduktionen direkt på varje faktura. Du slipper ligga ute med pengarna och vi sköter kontakten med Skatteverket.

Vårt grundpris per timme efter skatteavdag:

För hushållsnära tjänster; 

215 kr/h ink moms för dig över 65 år och 264 kr/h ink moms för dig under 65 år.

För besök utanför tätort tar vi en inställelseavgift på 165 kr per tillfälle som inte är avdragsgill.

Vad kan hemtjänsten hjälpa till med?

Med Attendo som utförare av din hemtjänst kan vi hjälpa dig med följande tjänster:

 • Personlig omvårdnad: Hjälp med klädsel, toalettbesök och hygien.
 • Matlagning och måltidshjälp: Förberedelse av måltider, hjälp med matlagning och följeslagning under måltider.
 • Medicinhantering: Påminnelser och hjälp med att ta mediciner.
 • Städning och hushållsarbete: Dammsugning, dammtorkning, rengöring av badrum och kök, samt tvätt.
 • Inköp och ärenden: Handling av matvaror, hämtning av mediciner från apotek och andra småärenden.
 • Sällskap och socialt stöd: Sällskap för sociala aktiviteter och stöd för mental hälsa.
 • Mobilitet och förflyttning: Hjälp med rörelse inom och utanför hemmet, inklusive förflyttning från säng till rullstol.
 • Kommunikationsstöd: Assistans vid användning av telefon, skriva brev och digital kommunikation.
 • Sjukvårdande insatser: Vid behov och tillgänglighet, såsom sårskötsel eller övervakning av hälsotillstånd.

 

Varje tjänst anpassas efter den enskildes behov och situation.

Intresserad av hemtjänst?