Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av våra tjänster

Vi försöker kontinuerligt utveckla våra tjänster genom att använda konkurrenskraftiga och innovativa lösningar från våra leverantörer. Styrande för vårt arbete med våra leverantörer är Attendos uppförandekod, samt vår vision och våra värderingar. Vi har en fast övertygelse om att vi kan skapa stort värde genom att utföra faktabaserade och transparanta upphandlingar, arbeta aktivt tillsammans med leverantörer, samt att alltid vara rättvisa och inte favorisera någon leverantör framför någon annan.

Våra leverantörskrav

För att leverera Varor eller Tjänster till Attendo har vi följande generella krav:

1. Alla Leverantörer som vill samarbeta med oss, oavsett avropssumma, ska på förhand kvalitetssäkras av Attendo. Vi genomför sedan löpande kontroller av Leverantörens finansiella profil och betald skatt för att säkerställa att vi alltid gör köp från seriösa aktörer.

2. Leverans av Varor eller Tjänster bygger på våra Allmänna inköpsvillkor, som innehåller Attendos krav avseende administration, kvalitet & hållbarhet, kostnad och risk.

3. För våra större samarbetspartners genomför vi årligen en större uppföljning av ert arbete med kvalitet, innovationer, miljö, arbetsmiljö och sociala frågor. Detta sker genom ett formulär som ni ombeds svara på och vi kan även be att få genomföra ett besök på exempelvis ert kontor, fabrik eller lager.

Kontaktuppgifter

Generella frågor om vårt inköpsarbete:
inkop@attendo.se

Frågor avseende IT och Kommunikation (ICT):
it-avdelningen@attendo.se

Om ni vill presentera en innovation eller teknisk lösning:
innovationer@attendo.se

Fakturafrågor:
avdreskontra@attendo.se