Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Välkommen till ett tryggt boende – utifrån dina behov

På många av Attendos äldreboenden erbjuder vi korttidsplatser för dig som är i behov av vård och omsorg under begränsad tid. Det kan vara efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma eller i väntan på en lägenhet på ett permanent äldreboende. Hos oss bestämmer du hur din dag ska se ut, hur omsorgen och rehabiliteringen ska utformas och vilka aktiviteter du vill vara med på.

Sök :
hero icon left
hero icon right

Attendo korttidsplatser

Vårt mål är att du ska vara trygg, trivas och få stöd och hjälp på det sätt du önskar under tiden du tillbringar hos oss. Du bor i egen lägenhet men har även tillgång till gemensamma utrymmen som kök, matsal, vardagsrum, trädgård och uteplats. Personal finns på plats dygnet runt för att stötta, skapa trygghet och trivsel.

Rehabilitering och stöd

Tillsammans med din kontaktperson och din omvårdnadsansvariga sjuksköterska planerar du din dag och kommer överens om hur omsorgen ska utformas, eventuell rehabilitering, när insatserna ska ske och vilka aktiviteter och utflykter är du intresserad av. Dina önskemål och behov dokumenteras i genomförandeplanen som ligger till grund för personalens arbete och som säkerställer att omsorgen blir utförd som du vill. Läkare, sjukgymnast och/eller arbetsterapeut finns knutna till verksamheten och har det medicinska och rehabiliterande ansvaret för dig.

Aktiviteter

På våra boenden erbjuds många varierade aktiviteter, både individuella och gemensamma. Vi uppmärksammar traditionella högtidsdagar och bemärkelsedagar och bjuder gärna in vänner och närstående att fira med oss. Underhållning och utflykter anordnas regelbundet.

Biståndsbeslut av kommunen

Om du är i behov av ett korttidsboende kontaktar du äldreförvaltningen i din kommun. När du beviljats bistånd kan du i vissa kommuner fritt välja vilket boende du vill bo på. Väljer du ett av våra äldreboenden tar vi kontakt med dig så fort som möjligt för att planera nästa steg.