Hoppa till huvudinnehåll
Video poster
Video play button

Ledande på omsorg i Norden

Attendo är Nordens största omsorgsföretag med över 700 verksamheter och över 30 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark. Vi leder utvecklingen av kvalitet, innovationer och nya, kostnadseffektiva arbetssätt i branschen.

Vi erbjuder äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Vår resa startade för över 35 år sedan när vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd. Sedan dess har fler och fler kommuner valt att samarbeta med privata omsorgsföretag på allt fler områden för att klara sina lokala omsorgsutmaningar.

Vi stärker individen

Attendos uppdrag är att stärka individen, vilket innebär att vi ser, stödjer
och stärker varje människa. Vi vill att alla ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv. I allt arbete utgår vi från våra värderingar – omtanke, engagemang och kompetens. Värderingarna vägleder oss i varje insats, varje dag.

Hur vi bidrar

Vi på Attendo bidrar genom vårt kunnande till nytänkande och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som vi förser kommunerna med ny kapacitet som behövs för att möta växande behov av omsorg. Vi bidrar också till att ge människor och medarbetare i omsorgen större valfrihet. Genom att vi finns lokalt får kommunen också möjlighet att genomlysa sina egna verksamheter, med en effektivare användning av skattemedel som följd.

Här finns vi

Sedan starten på 1980-talet har Attendo utökat verksamheten till många fler platser och nya verksamhetsområden. Idag finns Attendo på ett 70-tal orter i Sverige och kan förutom äldreomsorg också erbjuda omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS) samt individ- och familjeomsorg (IOF).

Attendo finns även i Finland och Danmark.

Omsorg om samhället

Att människor med behov har tillgång till trygg omsorg av hög kvalitet är en central del av ett hållbart samhälle. Attendos vision och affärsstrategi bygger på att vi bidrar till samhället inom fem områden med tydliga ambitioner.

Livskvalitet

- att skapa välmående och mening i vardagen och vara ledande inom kundnöjdhet.

Värdeskapande omsorgslösningar

- att tillgängliggöra pålitlig, innovativ och kostnadseffektiv omsorg som en ledande partner till offentliga beställare.

Engagerade medarbetare

– att vara en ledande arbetsgivare med utmärkt ledarskap, personlig utveckling och lika möjligheter.

Miljömässig hänsyn

– att vara en resurseffektiv omsorgsutförare på väg mot netto-noll utsläpp av växthusgaser.

Ansvarsfull verksamhet

– att vara en pålitlig omsorgsutförare med ett värderingsdrivet omsorgsarbete som är robust och transparent.

Fokus på kvalitet

Attendo har från början varit ledande i kvalitetsutvecklingen för att skapa en bättre omsorg. Mycket av det som tas för givet i svensk omsorg idag, som social dokumentation, kontaktmannaskap och ”egen tid” har Attendo varit med och utvecklat.

Kvalitetsarbete med tydlig struktur

Vi har en tydlig struktur för kvalitetsarbetet som genomsyrar alla delar av företaget. Från det lokala kvalitetsarbetet som alla våra medarbetare är delaktiga i, ex. på äldreboendet eller i hemtjänsten, till det övergripande kvalitetsarbetet som syftar till att vi ska erbjuda individanpassad omsorg av hög kvalitet. Vårt mål är att Attendo ska ha högst kundnöjdhet på varje ort där vi finns och att vi ska vara ledande/drivande inom kvalitetsutveckling.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete

Hållbarhet

Attendos hållbarhetsarbete fokuserar på tre huvudområden: samhällsutveckling, kvalitet i vård och omsorg samt våra medarbetare.

Dessa områden har identifierats som de viktigaste båda för Attendo och för våra olika intressenter. Som en del av målsättningen inom området samhällsutveckling är Attendos ambition att leda etableringen av nya boenden för att möta samhällets behov av nya platser inom äldreomsorgen.

Inom kvalitetsområdet strävar Attendo efter att bibehålla och utveckla den ledande positionen inom kvalitet och kundnöjdhet. För området våra medarbetare är målsättningen att Attendo ska erbjuda en stimulerande arbetsplats för alla som vill göra skillnad.

Vi bygger och investerar i framtidens omsorg

I dag är över en halv miljon svenskar över 80 år och den siffran kommer att öka stadigt de närmaste 20 åren. Redan idag finns platsbrist inom äldreomsorgen och i många kommuner finns ett stort behov av att bygga nya boenden och rusta upp de som finns.

Attendo bidrar med att bygga äldreboenden såväl som gruppbostäder för funktionsnedsatta i egen regi. Genom att vi både äger fastigheterna och driver verksamheten har vi större möjlighet att utveckla verksamheten och göra investeringar som gagnar kvaliteten.

Här bygger vi nytt

Valfrihet för kunder och medarbetare

I och med uppkomsten av privata alternativ i omsorgen kunde äldre och funktionsnedsatta för första gången välja en utförare som passade en själv. När Lagen om valfrihet (LOV) kom blev det en självklarhet att erbjuda valmöjlighet i de flesta av Sveriges kommuner, i äldreomsorgen såväl som inom omsorgen för funktionsnedsatta.

Även medarbetare inom vård och omsorg har vant sig vid att kunna välja en privat arbetsgivare som alternativ till kommunen. För Attendos del ger det oss möjlighet att rekrytera skickliga och motiverade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.

 

 
Vill du jobba hos oss? Ansök här

Våra omsorgshjältar

På Attendo jobbar 30 000 medarbetare som brinner för att göra skillnad i vardagen. De är våra omsorgshjältar. Här kan du ta del av några berättelser från våra medarbetares vardag.

Läs mer om våra omsorgshjältar

Attendo i media

Vattenkrig på äldreboende blev viralt

Vattenkrig på äldreboende blev viralt

2024-07-02. Ett klassiskt vattenkrig i solen på äldreboendet Attendo Råbyvägen i Uppsala blev viral succé och har nu setts av över sju miljoner människor. Både P4 Uppland, Uppsala Nya Tidning och SVT har uppmärksamt händelsen.

svt.se
mitti.se - Klara, färdiga, gå. Eller rulla!

mitti.se - Klara, färdiga, gå. Eller rulla!

2023-06-12. Det var hög stämning när Attendolunken gick av stapeln på Attendo Frösunda i Solna nyligen. Lokaltidningen Mitti var på plats när ett 30 tal boende var med och lunkade eller rullade i det traditionsenliga loppet. Årets vinnare blev Zoltan Sarossy som togs emot med applåder, diplom och medalj!

Artikel på mitti.se
unt.se - Djur i omsorgen LSS

unt.se - Djur i omsorgen LSS

2023-04-14. Julia Åhlin arbetar ihop med sin häst Shy och hunden Oscar, på Attendos LSS-boenden och verksamheter i Knivsta och Uppsala. – Det är helt fantastiskt att se hur många blommar ut när de får vara med och ta ansvar för djur. Ibland när man inte når fram till en person, kan du helt kravlöst åka ut till stallet för att kvällsfodra, och sedan bara sitta och lyssna när hästarna tuggar. Vad det ger i lugn och motivation går inte att beskriva, säger Julia.

Artikel på unt.se
P4 Uppland - Topeliusvasan

P4 Uppland - Topeliusvasan

2023-03-09. På Attendo Topelius äldreboende i Uppsala anordnade man ett eget vasalopp - Topeliusvasan. Men här åker man inte skidor utan går eller åker med rullstolar och rullatorer. Runt 20 personer åkte Topeliusvasan som går på en sträcka av 100 meter. Deltagaren Rolf har åkt öppet spår i Vasaloppet tidigare och säger att "det var nog lite lättare än Topeliusvasan".

Reportaget på P4
TV4 besökte Katten Kurre på Vårdbo i Norrtälje

TV4 besökte Katten Kurre på Vårdbo i Norrtälje

2022-12-24. Djur kan ha en lugnande inverkan och kan minska oro hos äldre med demens. På Äldreboendet Attendo Vårdbo i Norrtälje bor katten Kurre, som sprider glädje bland de boende. Anne-Louise Kristensen, boende och kattvän, njuter av Kurres sällskap. ”Han är så himla härlig”, säger hon.

Se klippet på tv4.se
Fyraåringarna på äldreboendet

Fyraåringarna på äldreboendet

2020-09-01. Programmet som sändes i TV4 och C More handlade om mötet mellan generationer. Det är barnen från förskolan Vildnissarna som under sex veckor träffar de äldre på äldreboendet Attendo Maria Winkvist i Norrtälje. Vad händer egentligen när äldre och yngre träffas dagligen? Hur påverkas de äldres hälsa?

Se programmet här

Upptäck mer

Vision och värderingar

Attendo är ett stort nationellt företag, det är därför viktigt att ha en gemensam vision.

Läs mer

Så bidrar vi till välfärden

Attendo har under drygt 35 år varit delaktiga i att utveckla omsorgen med nya arbetssätt och kvalitetshöjande insatser. Det blir en bättre välfärd med privata aktörer.

Läs mer

Kvalitet

Att arbeta med kvalitet innebär att vi har en ständigt lärande organisation. Varje individ ska känna sig trygg och säker med omsorgen, men det är lika viktigt att alla ska uppleva välbefinnande i det dagliga livet.

Läs mer

Här bygger vi nytt

Våra boenden har hög standard och är utformade som livsstilsboenden med en särskild inriktning för att du ska hitta ett boende som passar dig och träffa personer med liknande intressen.

Boenden med hög standard

Attendos Uppförandekod

Attendos uppförandekod syftar till att ge oss ytterligare riktlinjer för de utmaningar vi står inför i vårt dagliga arbete med kunder, medarbetare, affärspartners och andra intressenter.

Läs mer

Våra medarbetare

Att arbeta med människor i behov av vård och omsorg är ett av de viktigaste arbeten som finns.

Läs mer

Jobba hos oss

Söker du en arbetsplats där du faktiskt kan vara med och påverka, där din kompetens, ditt driv och engagemang kommer göra stor skillnad? Då har du kommit rätt!

Läs mer

Attendos arbete mot Coronavirus

Här hittar du samlad information kring Attendos hantering av Coronavirus.

Läs mer