Nordens ledande omsorgsföretag

Attendo är ett av Nordens ledande omsorgsföretag med drygt 27 000 anställda i Sverige, Finland och Danmark. Vår resa startade för över 35 år sedan när vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd. Sedan dess har fler och fler kommuner valt att samarbeta med privata omsorgsföretag på allt fler områden för att klara sina lokala omsorgsutmaningar.

Hur vi bidrar

Vi på Attendo bidrar genom vårt kunnande till nytänkande och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som vi förser kommunerna med ny kapacitet som behövs för att möta växande behov av omsorg. Vi bidrar också till att ge människor och medarbetare i omsorgen större valfrihet. Genom att vi finns lokalt får kommunen också möjlighet att genomlysa sina egna verksamheter, med en effektivare användning av skattemedel som följd.

Här finns vi

Sedan starten på 1980-talet har Attendo utökat verksamheten till många fler platser och nya verksamhetsområden. Idag finns Attendo på ett 70-tal orter i Sverige och kan förutom äldreomsorg också erbjuda omsorg för personer med funktionsnedsättningar (LSS) samt individ- och familjeomsorg (IOF).

Attendo finns även i Finland och Danmark.

Fokus på kvalitet

Attendo har från början varit ledande i kvalitetsutvecklingen för att skapa en bättre omsorg. Mycket av det som tas för givet i svensk omsorg idag, som social dokumentation, kontaktmannaskap och ”egen tid” har Attendo varit med och utvecklat.

Kvalitetsarbete med tydlig struktur

Vi har en tydlig struktur för kvalitetsarbetet som genomsyrar alla delar av företaget. Från det lokala kvalitetsarbetet som alla våra medarbetare är delaktiga i, ex. på äldreboendet eller i hemtjänsten, till det övergripande kvalitetsarbetet som syftar till att vi ska erbjuda individanpassad omsorg av hög kvalitet. Vårt mål är att Attendo ska ha högst kundnöjdhet på varje ort där vi finns och att vi ska vara ledande/drivande inom kvalitetsutveckling.

Hållbarhet

Attendos hållbarhetsarbete fokuserar på tre huvudområden: samhällsutveckling, kvalitet i vård och omsorg samt våra medarbetare.

Dessa områden har identifierats som de viktigaste båda för Attendo och för våra olika intressenter. Som en del av målsättningen inom området samhällsutveckling är Attendos ambition att leda etableringen av nya boenden för att möta samhällets behov av nya platser inom äldreomsorgen.

Inom kvalitetsområdet strävar Attendo efter att bibehålla och utveckla den ledande positionen inom kvalitet och kundnöjdhet. För området våra medarbetare är målsättningen att Attendo ska erbjuda en stimulerande arbetsplats för alla som vill göra skillnad.

Vi bygger och investerar i framtidens omsorg

I dag är över en halv miljon svenskar över 80 år och den siffran kommer att öka stadigt de närmaste 20 åren. Redan idag finns platsbrist inom äldreomsorgen och i många kommuner finns ett stort behov av att bygga nya boenden och rusta upp de som finns.

Attendo bidrar med att bygga äldreboenden såväl som gruppbostäder för funktionsnedsatta i egen regi. Genom att vi både äger fastigheterna och driver verksamheten har vi större möjlighet att utveckla verksamheten och göra investeringar som gagnar kvaliteten.

Valfrihet för kunder och medarbetare

I och med uppkomsten av privata alternativ i omsorgen kunde äldre och funktionsnedsatta för första gången välja en utförare som passade en själv. När Lagen om valfrihet (LOV) kom blev det en självklarhet att erbjuda valmöjlighet i de flesta av Sveriges kommuner, i äldreomsorgen såväl som inom omsorgen för funktionsnedsatta.

Även medarbetare inom vård och omsorg har vant sig vid att kunna välja en privat arbetsgivare som alternativ till kommunen. För Attendos del ger det oss möjlighet att rekrytera skickliga och motiverade medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss.

 

 
Vill du jobba hos oss? Ansök här

Våra omsorgshjältar

På Attendo jobbar 25 000 medarbetare som brinner för att göra skillnad i vardagen. De är våra omsorgshjältar. Här kan du ta del av några berättelser från våra medarbetares vardag.

Läs mer om våra omsorgshjältar

Upptäck mer

Vision och värderingar

Attendo är ett stort nationellt företag, det är därför viktigt att ha en gemensam vision.

Läs mer

Så bidrar vi till välfärden

Attendo har under drygt 35 år varit delaktiga i att utveckla omsorgen med nya arbetssätt och kvalitetshöjande insatser. Det blir en bättre välfärd med privata aktörer.

Läs mer

Kvalitet

Att arbeta med kvalitet innebär att vi har en ständigt lärande organisation. Varje individ ska känna sig trygg och säker med omsorgen, men det är lika viktigt att alla ska uppleva välbefinnande i det dagliga livet.

Läs mer

Här bygger vi nytt

Våra boenden har hög standard och är utformade som livsstilsboenden med en särskild inriktning för att du ska hitta ett boende som passar dig och träffa personer med liknande intressen.

Läs mer

Attendos Uppförandekod

Attendos uppförandekod syftar till att ge oss ytterligare riktlinjer för de utmaningar vi står inför i vårt dagliga arbete med kunder, medarbetare, affärspartners och andra intressenter.

Läs mer

Våra medarbetare

Att arbeta med människor i behov av vård och omsorg är ett av de viktigaste arbeten som finns.

Läs mer

Jobba hos oss

Söker du en arbetsplats där du faktiskt kan vara med och påverka, där din kompetens, ditt driv och engagemang kommer göra stor skillnad? Då har du kommit rätt!

Läs mer