Vi fortsätter aktivt arbetet med att hindra smittspridning av coronavirus/covid-19. Läs mer om våra åtgärder

Ökande behov av äldreboenden

Attendo bygger nya äldreboenden på flera orter runt om i Sverige. Våra boenden har hög standard och är utformade som livsstilsboenden med en särskild inriktning för att du ska hitta ett boende som passar dig och träffa personer med liknande intressen. Vi erbjuder boenden med inriktning Utevistelse & Trädgård, Kultur & Nöje och Sport & Spa.

Det behövs fler lägenheter i äldreomsorgen

I dag är över en halv miljon svenskar över 80 år. Om 15 år kommer de att vara över 800 000. Redan idag finns platsbrist inom äldreomsorgen och i många kommuner finns ett stort behov av att bygga nya boenden och rusta upp de som finns.

Utifrån dessa fakta är det enkelt att förstå att trycket på platser på äldreboende kommer att öka ännu mer framöver. Beräkningar gör gällande att det fram till 2030 behöver byggas 40 000 nya platser för att täcka behoven.

Experter på att utveckla och bygga boenden

Attendo driver ett 60-tal äldreboenden i egen regi i Sverige och vi har flertalet byggprojekt på gång just nu. Vi har lång erfarenhet och kompetens av att utveckla och bygga moderna äldreboenden och vi delar gärna med oss av vår expertis till komuner som är intresserade.

Här bygger vi nytt

Under 2020 öppnar Attendo Björksäter äldreboende i Hässleholm. Det är ett nytt modernt äldreboende och även ett livsstilsboende med inriktning Sport & Spa.

Under sen höst 2020 öppnar Attendo Postflyget äldreboende i Torslanda. Det är ett nytt modernt livsstilsboende med inriktning Sport & Spa. Boendet kommer att ha 54 trivsamma, rymliga och ljusa lägenheter

Under 2020 öppnar Attendo Bergsmansgatan äldreboende i Sala. Det är ett nytt modernt äldreboende som ligger centralt i Sala med gångavstånd till Stora torget. Attendo Bergsmansgatan är ett livsstilsboende med inriktning Kultur & Nöje.

Attendo Alunskiffern blir ett nytt modernt äldreboende med inriktning mot Sport & Spa vilket innebär att det kommer ha en tydlig profil där hälsa och välmående står i fokus. Öppnar under 2020. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vi bygger just nu 54 nya lägenheter på Attendo Johannesbergsvägen i Silverdal, Sollentuna. Det blir ett nytt modernt äldreboende med inriktning mot Kultur & Nöje. Öppnar under hösten 2020.

Under våren 2021 öppnar vi Attendo Almvägen i Sollentuna. Det blir ett nytt och modernt äldreboende med 54 nya lägenheter.

April 2021 öppnar vi Attendo Mårbackagatan. Med 2 000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt under utveckling.

Vi påbörjar nu byggnationen av 96 nya lägenheter på Smaragdgatan i Tynnered, ett stenkast från Frölunda torg. Inflyttning är planerad till 2021. Äldreboendet kommer ha konceptet Livsstil Sport & Spa.

Ett nytt äldreboende i Attendos regi byggs i Masmo, Huddinge. Det nya äldreboendet ligger beläget i en naturnära miljö och har plats för 79 lägenheter. Inflyttning blir andra kvartalet 2021.

Just nu pågår byggnationen av 102 nya lägenheter hos Attendo Kapellgärdet Södra i Uppsala. Inflyttning planeras till början av 2021. Det blir ett nytt modernt äldreboende med inriktning Kultur & Nöje.

Vi påbörjar nu byggnationen av 84 nya lägenheter hos Attendo Vegagatan, Norrtälje. Det blir ett nytt modernt äldreboende med inriktning mot Sport & Spa. Inflyttning planeras till 2022.

Vi påbörjar nu byggnationen av 99 nya lägenheter hos Attendo Lundby Park Hisingen, Göteborg. Det blir ett nytt modernt äldreboende med inriktning mot Sport & Spa och Kultur & Nöje som står färdigt 2022.

Fördelar med egen regi

Vi har den kompetens som krävs för att bygga nya äldreboenden, allt från att hitta rätt tomt till att köpa inventarier och rekrytera medarbetare.

  • Avlastning: Vi avlastar kommunen och tar hand om hela byggprocessen. Från att hitta lämplig tomt till projektering, byggnation, inköp av inventarier och rekrytering av personal.

  • Inget bundet kapital: Som vårdföretag tar vi den finansiella risken med att bygga och utveckla boendet.

  • Valfrihet och mångfald: Kunder erbjuds att välja mellan flera utförare och kan hitta ett boende som passar en själv, exempelvis ett boende med särskild inriktning- eller livsstilsboende.

  • Tillför kompetens och kvalitet: Kommunen får en samarbetspartner som har expertis och erfarenhet av att bygga och driva boenden.

  • Långsiktigt engagemang: Egen regi borgar för ett långsiktigt samarbete mellan utförare och kommunen. Det skapar trygghet för kunder såväl som medarbetare.

  • Best practice: Vi har lång erfarenhet från att planera, bygga och driva olika omsorgsverksamheter. Detta ger oss värdefull kunskap om hur ett boende bäst bör utformas för att vara funktionellt.

Behöver du placera?

Behöver du hitta ett boende eller göra en placering? Vi hjälper dig gärna att ta fram lämpliga förslag och svarar på dina frågor.

Ring oss på 010-140 10 70 eller maila till placeringsinfo@attendo.se