Hoppa till huvudinnehåll

Det behövs fler lägenheter i äldreomsorgen

I dag är över en halv miljon svenskar över 80 år. Om 15 år kommer de att vara över 800 000. Redan idag finns platsbrist inom äldreomsorgen och i många kommuner finns ett stort behov av att bygga nya boenden och rusta upp de som finns.

Utifrån dessa fakta är det enkelt att förstå att trycket på platser på äldreboende kommer att öka ännu mer framöver. Beräkningar gör gällande att det fram till 2030 behöver byggas 40 000 nya platser för att täcka behoven.

Experter på att utveckla och bygga boenden

Attendo driver ett 60-tal äldreboenden i egen regi i Sverige och vi har flertalet byggprojekt på gång just nu. Vi har lång erfarenhet och kompetens av att utveckla och bygga moderna äldreboenden och vi delar gärna med oss av vår expertis till komuner som är intresserade.

Här bygger vi nytt

Attendo Näsbyterrassen

Attendo Näsbyterrassen

Attendo Näsbyterrassen blir ett nytt modernt äldreboende med inriktning Sport & Spa. Boendet kommer ha 100 ljusa och trivsamma lägenheter samt fina gemensamma utrymmen för gemenskap.

Läs mer
Attendo Liljanshöjden

Attendo Liljanshöjden

Attendo Liljanshöjden blir ett nytt modernt äldreboende med livsstilsinriktning. Boendet kommer ha 62 ljusa och trivsamma lägenheter samt fina gemensamma utrymmen för gemenskap.

Läs mer

Fördelar med egen regi

Vi har den kompetens som krävs för att bygga nya äldreboenden, allt från att hitta rätt tomt till att köpa inventarier och rekrytera medarbetare.

  • Avlastning: Vi avlastar kommunen och tar hand om hela byggprocessen. Från att hitta lämplig tomt till projektering, byggnation, inköp av inventarier och rekrytering av personal.

  • Inget bundet kapital: Som vårdföretag tar vi den finansiella risken med att bygga och utveckla boendet.

  • Valfrihet och mångfald: Kunder erbjuds att välja mellan flera utförare och kan hitta ett boende som passar en själv, exempelvis ett boende med särskild inriktning- eller livsstilsboende.

  • Tillför kompetens och kvalitet: Kommunen får en samarbetspartner som har expertis och erfarenhet av att bygga och driva boenden.

  • Långsiktigt engagemang: Egen regi borgar för ett långsiktigt samarbete mellan utförare och kommunen. Det skapar trygghet för kunder såväl som medarbetare.

  • Best practice: Vi har lång erfarenhet från att planera, bygga och driva olika omsorgsverksamheter. Detta ger oss värdefull kunskap om hur ett boende bäst bör utformas för att vara funktionellt.

Behöver du placera?

Behöver du hitta ett boende eller göra en placering? Vi hjälper dig gärna att ta fram lämpliga förslag och svarar på dina frågor. Ring oss på 010-140 10 70 eller maila till placeringsinfo@attendo.se

Läs mer

Intresserad av äldreboende?