Hoppa till huvudinnehåll

Demens – en folksjukdom

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar. Förutom problem med minne och koncentration kan man även få svårt med språk och tidsuppfattning samt att oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Symptomen är beroende på var i hjärnan skadan sitter.

Förr betraktades demenssjukdom som en oundviklig följd av åldrandet. Demens är visserligen betydligt vanligare i hög ålder men det är inget naturligt åldrande.

Demens är en folksjukdom och varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Det uppskattas att mellan 130.000 - 150.000 personer i Sverige i dag lever med någon form av demenssjukdom. Det finns enligt Demensförbundet ett 80-tal olika demenssjukdomar. Den vanligaste är Alzheimers sjukdom som utgör 60 procent av de insjuknade.

Vad är demens och hur påverkar den individen?

Att få en demensdiagnos är omtumlande. Även för närstående till den drabbade. Kanske har man anat under en tid att det är något som inte är som det ska. Något som inte hör till ett normalt åldrande. Glömska, förändrat beteende och initiativlöshet är exempel på symtom som brukar väcka misstankar hos närstående. På vilket sätt de första symptomen uppträder skiljer sig från person till person och mellan de olika demensdiagnoserna.

På Attendo har vi stor erfarenhet av att ge omsorg till dem som drabbas, men också stöd till närstående. Våra demensexperter håller sig á jour med forskning och framsteg på området och vi jobbar med evidensbaserade metoder för att hjälpa och förstå dem som drabbats.

Video poster
Video play button

Möt Eviyan Attar - Vår ämnesexpert inom demens

Eviyan pratar om betydelsen av bemötandet av personer med demenssjukdom och hur vi på Attendo jobbar med demens i våra verksamheter. Hon tar även upp vikten av ett bra samarbete med de närstående, som är en vägvisare för våra medarbetare.

Att leva med demens

Demenssjukdom innebär en stor omställning för den som drabbas, men också för närstående. Sjukdomens utveckling kan dock se mycket olika ut. Många kan leva ett normalt och självständigt liv under många år, medan andra får en snabb försämring av viktiga funktioner. Det är viktigt att komma i kontakt med hälsovården om man misstänker att man har en begynnande demenssjukdom eller att man har närstående som man misstänker har demens. Sjukvården erbjuder minnesutredningar och medicinska tester för att diagnostisera sjukdomen.

Läs mer om minnesutredningar på hjärnfondens hemsida

Hjälp från hemtjänst

Till en början bor många personer med demenssjukdom hemma med stöd av hemtjänst. Det är kommunen som bedömer omsorgsbehov. Ta kontakt med kommunen där du bor för att se vilket stöd du eller din närstående kan få. Innan du väljer utförare av hemtjänst kan det vara bra att ta kontakt med utföraren för att höra om vilken erfarenhet de har för att stötta personer med demens.

Se om vi finns på din ort

Att flytta till ett äldreboende

När demenssjukdomen utvecklas kommer den som påverkas ofta till ett stadium då denne inte längre kan bo kvar hemma utan behöver en plats på ett äldreboende.  Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om det finns behov av dygnet-runt-omsorg.

Attendo är den privata omsorgsaktör i Sverige som har längst erfarenhet av äldreomsorg med inriktning på demens. Vi har äldreboenden på ett flertal platser i Sverige och huvuddelen av dessa boenden har avdelningar anpassade för personer med demenssjukdom. I länken nedan kan du se om Attendo har boende på din eller din närståendes ort.

Se om vi finns på din ort

Mer information om demens

BPSD-registret

Vi använder oss av BPSD-registret som är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom.

Läs mer

Till dig som närstående till en person med demenssjukdom

En demenssjukdom är även de anhörigas sjukdom. Här är några generella tips som kan vara bra för dig som närstående att tänka på.

Läs mer

Yngre demens

På några av Attendos boenden finns verksamheter särskilt utformade för personer under 65 år med demenssjukdom.

Läs mer

Alzheimers

Vad är Alzheimers och hur påverkar den individen? Majoriteten av alla demensfall är Alzheimers sjukdom. Vävnader i hjärnan förstörs och nervceller börjar dö.

Läs mer

Vaskulär demens

Den näst vanligaste orsaken till demens är vaskulär demens och står för ungefär en fjärdedel av fallen.

Läs mer

Lewy body demens

En annan demenssjukdom är Lewy body demens, som forskarna uppskattar drabbar ca 15 procent av de patienter som har Parkinsons sjukdom. Små sfäriska strukturer som innehåller protein kan bidra till att nervceller dör.

Läs mer

Intresserad av äldreboende?