Har du frågor om äldreboende? Kontakta oss idag på 010-140 10 70.

Så jobbar vi med demens

På Attendo har vi stor erfarenhet av att ge omsorg till dem som drabbas av demenssjukdom, men också stöd till närstående. Här försöker vi ge en bild av vad demens är och hur vi arbetar med demens.

hero icon left
hero icon right

Vad är demens och hur påverkar den individen?

Att få en demensdiagnos är omtumlande. Även för närstående till den drabbade. Kanske har man anat under en tid att det är något som inte är som det ska. Något som inte hör till ett normalt åldrande. Glömska, förändrat beteende och initiativlöshet är exempel på symtom som brukar väcka misstankar hos närstående. På vilket sätt de första symptomen uppträder skiljer sig från person till person och mellan de olika demensdiagnoserna.

På Attendo har vi stor erfarenhet av att ge omsorg till dem som drabbas, men också stöd till närstående. Våra demensexperter håller sig á jour med forskning och framsteg på området och vi jobbar med evidensbaserade metoder för att hjälpa och förstå dem som drabbats. Här ska vi försöka ge en bild av vad demens är och hur vi jobbar.

Demens – en folksjukdom

Demens är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar. Förutom problem med minne och koncentration kan man även få svårt med språk och tidsuppfattning samt att oro, nedstämdhet och beteendeförändringar. Symptomen är beroende på var i hjärnan skadan sitter.

Förr betraktades demenssjukdom som en oundviklig följd av åldrandet. Demens är visserligen betydligt vanligare i hög ålder men det är inget naturligt åldrande.

Demens är en folksjukdom och varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Det uppskattas att mellan 130.000 - 150.000 personer i Sverige i dag lever med någon form av demenssjukdom. Det finns enligt Demensförbundet ett 80-tal olika demenssjukdomar. Den vanligaste är Alzheimers sjukdom som utgör 60 procent av de insjuknade.

Möt Eviyan Attar - Vår ämnesexpert inom demens

Eviyan pratar om betydelsen av bemötandet av personer med demenssjukdom och hur vi på Attendo jobbar med demens i våra verksamheter. Hon tar även upp vikten av ett bra samarbete med de närstående, som är en vägvisare för våra medarbetare.

Möt Eviyan Attar - Vår ämnesexpert inom demens

Att leva med demens

Demenssjukdom innebär en stor omställning för den som drabbas, men också för närstående. Sjukdomens utveckling kan dock se mycket olika ut. Många kan leva ett normalt och självständigt liv under många år, medan andra får en snabb försämring av viktiga funktioner. Det är viktigt att komma i kontakt med hälsovården om man misstänker att man har en begynnande demenssjukdom eller att man har närstående som man misstänker har demens. Sjukvården erbjuder minnesutredningar och medicinska tester för att diagnostisera sjukdomen. 


Läs mer om minnesutredningar på hjärnfondens hemsida

Hjälp från hemtjänst

Till en början bor många personer med demenssjukdom hemma med stöd av hemtjänst. Det är kommunen som bedömer omsorgsbehov. Ta kontakt med kommunen där du bor för att se vilket stöd du eller din närstående kan få. Innan du väljer utförare av hemtjänst kan det vara bra att ta kontakt med utföraren för att höra om vilken erfarenhet de har för att stötta personer med demens.

 

Se om vi finns på din ort

Att flytta till ett äldreboende

När demenssjukdomen utvecklas kommer den som påverkas ofta till ett stadium då denne inte längre kan bo kvar hemma utan behöver en plats på ett äldreboende.  Det är kommunens biståndshandläggare som beslutar om det finns behov av dygnet-runt-omsorg.

Attendo är den privata omsorgsaktör i Sverige som har längst erfarenhet av äldreomsorg med inriktning på demens. Vi har äldreboenden på ett flertal platser i Sverige och huvuddelen av dessa boenden har avdelningar anpassade för personer med demenssjukdom. I länken nedan kan du se om Attendo har boende på din eller din närståendes ort.

Se om vi finns på din ort